תמיכה ביישום Phonak Guide

תמיכה ביישום Phonak Guide

משפחות מכשירי השמיעה הנתמכים של Phonak 

 • Audeéo B
 • Bolero B
 • Naiída B
 • Sky B
 • Vitus
 • Vitus+‎
 • Virto B
 • Audeéo V
 • Bolero V
 • Naída V
 • Sky V
 • Virto V

Apple, הלוגו של Apple‏, iPhone‏, iPad ו-iOS הם סימנים מסחריים של Apple Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובארצות אחרות.
Android‏, Google Play והלוגו של Google-Play הם סימנים מסחריים שלGoogle Inc.