אחריות למכשירי השמיעה של Phonak

מה תקופת האחריות ולמשך כמה זמן ניתן שירות עבור מכשירי השמיעה של Phonak?

אחריות מקומית

במקום שבו רכשת את מכשיר השמיעה שלך, שאל את קלינאי התקשורת על תנאי האחריות המקומית.

אחריות בינלאומית

Phonak מציעה לך אחריות בינלאומית מוגבלת למשך שנה אחת, החל מתאריך הרכישה. אחריות מוגבלת זו מכסה פגמים בייצור ובחומרים של מכשיר השמיעה עצמו, אך לא של אביזרים כגון סוללות, צינוריות, מודולים לאוזניים ומקלטים חיצוניים. התיקונים הניתנים במסגרת האחריות הבינלאומית מוגבלים לתיקון מכשיר השמיעה ללא תשלום. האחריות תקפה רק עם הצגת הוכחת רכישה. האחריות הבינלאומית אינה פוגעת בזכויות משפטיות כלשהן שעשויות להיות לך במסגרת האחריות המקומית או החוקים המקומיים התקפים החלים על מכירת מוצרי צריכה.

הגבלת אחריות

אחריות זו אינה מכסה נזק הנובע מטיפול בלתי הולם, חשיפה לחומרים כימיים או עומס מוגזם. נזק שנגרם על-ידי גורם שלישי או מרכזי שירות לא מורשים יגרום לביטול האחריות. אחריות זו אינה כוללת שירותים כלשהם המבוצעים על-ידי קלינאי התקשורת במשרדו.