Header Image- Virto B (solo)

Phonak Virto™ B

כאשר מכשיר שמיעה ביומטרי מעניק לך גישה לביצועי שמיעה משופרים, Life is on

  • כיול ביומטרי

    מכויל במדויק לאנטומיה של האוזן הספציפית שלך, לקבלת ביצועי שמיעה משופרים*

  • בהתאמה אישית

    בהתאמה אישית, להתאמה מושלמת לאוזניים

  • אוטומטי לחלוטין

    אוטומטי לחלוטין, להאזנה נטולת מאמץ בכל מקום**

מכשירי Phonak Virto B, המותאמים ספציפית לאוזן שלך, הם מכשירי השמיעה הראשונים בעולם עם כיול ביומטרי, שמתחשבים בצורכי השמיעה ובאנטומיה של האוזן שלך.

המערכת מזהה יותר מ-1,600 נקודות של נתוני ביומטריה, והגדרות הכיול הייחודיות מחושבות עבור כל מכשיר שמיעה מסוג Virto B. כך יכול Virto B לזהות באופן מהימן יותר את מקור הקול, כדי לספק לך גישה לביצועי שמיעה משופרים.*

הפתרון הנכון עבורך

Phonak Virto B זמין בשישה דגמים, בהתאם לצורכי השמיעה שלך. ביחד עם קלינאי התקשורת שלך, תוכל להחליט איזה מכשיר שמיעה הכי מתאים לצרכים ולהעדפות שלך.

Virto B-10 NW O

Virto B-10 NW O

Virto B-10 O

Virto B-10 O

Virto B-10

Virto B-10

Virto B-312 NW O

Virto B-312 NW O

Virto V-312

Virto B-312

Virto B-13

Virto B-13

עוד מוצרים רלוונטיים אחרים

לגלות את Virto™ B-Titanium


מכשיר השמיעה המותאם בייצור אישי, שגם מאוד דיסקרטי ועשוי מטיטניום
 

Learn more

* חדשות מחקר שטח בפיתוח. הפרטים המלאים יהיו זמינים מחודש אוגוסט 2017 בכתובת https://www.phonakpro.com/us/en/resources/information-forms/evidence.html.
אם תהיה מעוניין במידע נוסף, נא לפנות אל claims@phonak.com.

** Rakita, L. & Jones, C. (2016). Comparing objective and subjective outcomes of automatic classification systems across manufacturers.
חדשות מחקרי השטח של Phonak, שנלקחו מ-https://www.phonakpro.com/us/en/resources/information-forms/evidence.html,
גישה בתאריך 11 ביוני 2017.