Privacy Notice - myPhonak Junior app

עדכון אחרון: 18.10.2022

הודעת פרטיות זו מתארת כיצד הנתונים האישיים שלכם נאספים ומעובדים בכל הנוגע ליישום  Junior  myPhonak("יישום נייד") ביחד עם כל הטכנולוגיה הקשורה לגישה אל היישום הנייד ("שירות נייד") או לשימוש בו בדרך אחרת, כמתואר להלן.

הודעת פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת. במקרה זה, אנו ניידע אתכם על שינוי הודעת פרטיות זו ותאריך "עדכון אחרון" בראש המסמך הזה יעודכן. מומלץ לעיין בהודעת פרטיות זו מעת לעת.

1. זהות הגורם המבקר

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa ,Switzerland ,(www.sonova.com), (“Sonova AG”) פועלת כגורם מבקר בעת איסוף נתוני שימוש והתנהגות מהיישום הנייד וממכשירי השמיעה ("HD") המחוברים.

קלינאי תקשורת ("HCP") יכולים אף הם לפעול כמבקרים עבור העיבוד המתואר בסוף המקטע שלהלן.

2. מטרות העיבוד והנתונים האישיים הנאספים

a. ניתוח לצורך שיפור המוצרים והשירותים

מטרות

- הבטחת זמינות השירות הנייד
- שיפור ביצועי השימוש של היישום הנייד
- גילוי בעיות במכשירי השמיעה ושיפור המוצר
- גילוי בעיות ושיפור היישום הנייד

בסיס משפטי

- הסכמה

נתונים אישיים שנאספים

- נתוני שימוש (למשל, התקן נייד, יישום נייד והשימוש בו, מצב מכשירי השמיעה, שפת ההתקן...)
- נתוני התנהגות (למשל, משך ההרכבה בסביבות אקוסטיות שונות, מחזורי החלפת סוללות, הפעולות שביצעתם במכשירי השמיעה כגון שימוש בשליטה מרחוק וכוונון)

מיד לאחר האיסוף, הפרטים האישיים יוסרו מהנתונים במערכות שלנו. כל עיבוד למטרות ניתוח מתבצע אך ורק על נתונים אישיים שהוסרו מהם פרטים מזהים. תוכלו להצטרף לאיסוף של נתונים מעין אלה בתהליך ההגדרה של היישום הנייד, או להצטרף ואז לבטל את הצטרפותכם במועד מאוחר יותר דרך הגדרות הקטע המשפטי ביישום הנייד.

b. שירות תמיכה מרחוק

מטרות

- ביצוע התאמה מרחוק ועזרה למשתמש במכשירי שמיעה

נתונים אישיים שנאספים

- ביצוע החוזה מול קלינאי התקשורת

נתונים אישיים שנאספים

- נתוני מכשירי שמיעה (זמן הרכבה)
- -נתונים סלולריים (שם תרחיש/שם בסיס)
- סוג רשת

3. גילוי הנתונים האישיים שלכם

Sonova AG עשויה לגלות את הנתונים האישיים שלכם לגורמי צד שלישי הבאים:

- קלינאי תקשורת, בעת שימוש בשירות התמיכה מרחוק, כאשר אלה זמינים;
- חברות אחרות בקבוצת החברות שלנו, כגון חברות הבת שלנו;
- שותפים עסקיים, קבלנים וספקי שירות צד שלישי, כגון Microsoft‏, Twilio ו/או Xirsys‏, Apple Inc.,Google Inc.‎‏, Survey Monkey;
- ארגונים אחרים וגופים ציבוריים כולל סוכנויות אכיפת החוק, כפי שעשוי להידרש על-פי חוק.

לפני שנמסור נתונים אישיים כלשהם לגורמי צד שלישי אחרים, נבקש את הסכמתכם המפורשת לכך. עם זאת, אם נהיה מחויבים למסור נתונים אישיים ללא הסכמתכם, נמסור רק את הנתונים האישיים הדרושים במפורש למטרה זו כדי למלא את חובתנו המשפטית.

4. העברות נתונים

שימו לב שגורמי הצד השלישי המוזכרים לעיל עשויים להיות ממוקמים מחוץ לארץ שבה אתם מתגוררים. לכן, הנתונים האישיים שלכם עשויים להיות מועברים לארצות שאינן מספקות את אותה רמה של הגנה על נתונים אישיים. במקרים אלה, אנו ניישם אמצעים מספיקים כולל הגנות ארגוניות, טכניות ומשפטיות מתאימות כדי לשלוט על ההעברה הרלוונטית ולהבטיח את רמת ההגנה הדרושה לפי החוק החל.

5. שמירת נתונים

Sonova AG תשמור את הנתונים האישיים שלכם למשך פרק זמן מינימלי שהוא יחסי לזמן הדרוש למילוי המטרות שהוצגו בסעיף הקודם. במידה והחוק החל או תקנות אחרות מחייבים זמן שמירה ארוך יותר, אנו נחיל את משך זמן השמירה הארוך יותר כדי לעמוד במחויבויותינו החוקיות.

הנתונים האישיים שלכם המעובדים על-ידי קלינאי תקשורת למטרות שירות תמיכה מרחוק יישמרו בהתאם לחוקים החלים. למידע נוסף אודות זמני השמירה הספציפיים, צרו קשר עם קלינאי התקשורת.

6. הזכויות החוקיות שלכם

במסגרת האיסוף והעיבוד של הנתונים האישיים שלכם, ועל-פי החוק החל, ייתכן שעומדת בפניכם הזכות לבקש גישה, תיקון, מחיקה של הנתונים האישיים שלכם, או הגבלה של העיבוד. בנוסף, תוכלו להתנגד לעיבוד, לבקש ניוד נתונים, לבטל את הסכמתכם בכל עת, ובתחומי שיפוט מסוימים לספק הוראות לאופן עיבוד הנתונים האישיים שלכם לאחר המוות. תוכלו לממש את זכויותיכם באמצעות פרטי הקשר בסעיף 'יצירת קשר' להלן, או שתוכלו ליצור קשר עם קלינאי התקשורת שלכם אם הזכויות קשורות לנתונים אישיים המעובדים למטרות שירות תמיכה מרחוק.

שימו לב שהיישום של זכויות אלה אינו מוחלט וכפוף למגבלות המפורטות בחוק החל.

אם אתם סבורים שעיבוד הנתונים האישיים שלכם מפר את החוק החל, אזי אתם גם רשאים להגיש תלונה מול הרשות המפקחת המקומית או הגורם המסדיר המתאים.

7. קישורים של צד שלישי

היישום הנייד עשוי להכיל קישורים לאתרים או תוכן אחרים השייכים לגורמי צד שלישי או שמקורם אצל גורמי צד שלישי או קישורים לאתרים ותכונות בכותרות באנר או פרסומות אחרות. קישורים חיצוניים מסוג זה אינם נחקרים, אינם מנוטרים וכן לא נבדקים הדיוק, ההתאמה, התוקף, האמינות, הזמינות או השלמות שלהם על-ידי Sonova.

8. יצירת קשר

במידה ויש לכם שאלות בנוגע להודעת פרטיות זו, או לעיבוד הנתונים האישיים שלכם, צרו קשר עם 'צוות פרטיות הנתונים' בכתובת privacy@sonova.com או ‎+41 58 928 01 01.