Privacy Notice - myPhonak Junior app

הודעת פרטיות

עדכון אחרון: 11.02.2023

הודעת פרטיות זו מתארת את אופן האיסוף והעיבוד של הנתונים האישיים שלכם, כולל מידע רגיש, בקשר לשימוש במכשירי השמיעה שלכם ("HD"). בהקשר זה, הודעת הפרטיות מכסה את עיבוד הנתונים האישיים שלכם המתבצע באמצעות היישום myPhonak Junior ("היישום לנייד") בשילוב עם כל הטכנולוגיות הקשורות המשמשות כדי לגשת אל היישום לנייד או להשתמש בו בדרך אחרת, כמתואר להלן. עיבוד הנתונים האישיים שלכם מתבצע תוך עמידה בדרישות החוק המקומי, בהתאם לארץ שלכם, לרבות חוק Swiss Federal Data Protection Act (להלן, "FDPA"), תקנה (EU) 2016/679 של הפרלמנט האירופי והמועצה מתאריך 27 באפריל 2016 (להלן, "GDPR") או חוק Health Insurance Portability and Accountability Act משנת 1996 (להלן, "HIPAA"), בכל הנוגע לנתונים האישיים שלכם העונים על ההגדרה של "מידע בריאותי מוגן".

הודעת פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת. במקרה כזה, אנו ניידע אתכם שבוצעו שינויים בהודעת פרטיות זו והתאריך "עדכון אחרון" שבראש מסמך זה ישונה. מומלץ לעיין מעת לעת בגרסה העדכנית ביותר של הודעת פרטיות זו.

מי אנו

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Switzerland https://www.sonova.com/en, (“Sonova AG”) פועלת כבקר עבור העיבוד המפורט בסעיף הבא.

קלינאי התקשורת שלכם ("HCP") עשוי לפעול אף הוא בתור בקר לצורך העיבוד המתואר בסוף הסעיף להלן.

הנתונים האישיים שאנו אוספים מכם, ומדוע אנו אוספים אותם

Sonova AG מעבדת את הנתונים האישיים שלכם למטרות הבאות:

על בסיס הסכמתכם (עיבוד מעין זה אינו חובה ויתבצע רק אם תסכימו ותאשרו אותו):

 • לאפשר לכם לגשת ולראות את זמן השימוש שלכם ביישום לנייד: זמן שימוש, זמן בסביבות אקוסטיות שונות, זמן הזרמה, מידע על מכשיר השמיעה (למשל, מספר סידורי וצד השמיעה).
 • הבנת הנתונים הדמוגרפיים וההעדפות שלכם בקשר לשימוש ביישום לנייד: פרטי הטלפון (למשל המותג, דגם, מידע על מערכת ההפעלה, פלטפורמה ושפה), אינטראקציה בסיסית עם היישום לנייד (למשל הפתיחה הראשונית של היישום לנייד, מעבר בין מסכים ומעורבות עם היישום לנייד כמו לחצנים, סליידרים ותכונות), גרסת היישום לנייד, מידע עליכם (כלומר גיל, מין, מדינה, שפה, תחומי עניין) (Sonova לא תשמור את פרטי המיקום של המשתמשים ולא תוכל לעקוב אחריהם בשום דרך).
 • שליחת סקר שביעות רצון עבורכם ביישום לנייד (באמצעות SurveyMonkey): טווח גיל, ארץ וסוג מכשיר השמיעה. כתובת ה-IP נאספת בידי SurveyMonkey. תוצאות הסקר עשויות להכיל נתונים אישיים אחרים שמשתמש עשוי להזין בשדה טקסט חופשי, על אף שזאת אינה כוונתנו או מטרת עיבוד זה.

על בסיס הצורך לבצע את החוזה עמכם (פעולות עיבוד אלה הכרחיות משום שהן נדרשות כדי לשפר את חווית השמיעה שלכם וכדי להבטיח שמכשיר השמיעה שלכם והיישום לנייד יפעלו באופן תקין):

 • להבטיח שמכשיר השמיעה והיישום לנייד פועלים כמתוכנן ומאפשרים לכם לבצע התאמות במכשיר השמיעה: נתונים שקלינאי התקשורת מאחסן במכשיר השמיעה שלכם (למשל, תאריך לידה, גיל, מין, אודיוגרמה), פרטים מזהים של מכשיר השמיעה (למשל, שם המוצר, סוג מכשיר השמיעה, גרסת מכשיר השמיעה, מותג ראשי, תווית פרטית, רמת מחיר, סוג סוללה, סוג מכשיר, אפשרויות מכשיר, גרסת קושחה, גרסת חומרה), הגדרות התאמה אישיות (לרבות שינויי התאמה אישיים והגדרות מותאמות אישית, אם יש).

בהתבסס על המחויבות החוקית שלנו (תחת תקנת מכשירים רפואיים, אנו, בתור היצרן, חייבים להגדיר מערכת ניטור שתאפשר איסוף וניתוח נתונים על איכות, ביצועים ובטיחות המכשירים הרפואיים שלנו):

 • מעקב אחר הביצועים של מכשיר השמיעה והבטחת פעולתו התקינה ואבטחתו (מעקב לאחר המכירה): חיבור עם מכשיר השמיעה (למשל, סטטוס חיבור, מזהה מוצר, מידע על גילוי, מידע על צימוד, מידע מפורט על החיבור), משכי טעינה, נתונים על קריסות וכשלים אחרים של היישום לנייד, יומן אירועים טכני של היישום לנייד (למשל, אירועים לזיהוי ואבחון של ביצועים, בעיות אבטחה ובעיות אחרות, שעשויים לדרוש כתובת IP).

קלינאי התקשורת שלכם מעבד את הנתונים האישיים שלכם למטרה הבאה, על בסיס הצורך לבצע את החוזה עמכם:

 • התאמת מכשיר השמיעה שלכם מרחוק באמצעות שירות תמיכה מרחוק על בסיס RID: נתונים המאוחסנים במכשיר השמיעה שלכם (תאריך לידה, גיל, מין, אודיוגרמה), פרטים מזהים של מוצר מכשיר השמיעה (שם מוצר, סוג מכשיר שמיעה, גרסת מכשיר שמיעה, מותג ראשי, תווית פרטית, רמת מחיר, סוג סוללה, סוג מכשיר, אפשרויות מכשיר, גרסת קושחה, גרסת חומרה), שם מכשיר Bluetooth, מספר סידורי, מפתח התאמת מכשיר שמיעה, רישום השימוש במכשיר השמיעה (מונה אתחולים, התאמות, משך הפעלה מאז ההתאמה הראשונה/אחרונה, משך שימוש בכל מצב אקוסטי, משך הפעלה, תיקונים, מספר מחזורי טעינה), תצורת התאמה של מכשיר השמיעה ונתונים תפעוליים אחרים (מזהה הרישום או סטטוס הרישום שלכם לשירות, כתובת ה-IP שלכם, מאגר מספרי RID במכשיר השמיעה שלכם).

כיצד אנו משתפים את הנתונים האישיים שלכם

הנתונים האישיים שלכם יעובדו בהתאם להנחיות שאנו מספקים לעובדים שלנו. העובדים שלנו קיבלו את ההכשרה הדרושה בתחום הגנת מידע, והם כפופים לחובת סודיות.

יתכן שהנתונים האישיים שלכם יחשפו גם לגורמים הבאים:

 • חברות אחרות בקבוצת החברות שלנו, כמו החברות הבנות שלנו, שכולן נדרשות להגן על נתונים אישיים בהתאם לחוקים החלים בנושא הפרטיות והגנת נתונים;
 • השותפים העסקיים שלנו, הקבלנים שלנו וספקי השירותים של צדדים שלישיים. הצדדים השלישיים האלה מעבדים אך ורק את הנתונים האישיים הנדרשים באופן מוחלט עבור השירותים שהם מספקים לנו, בהתאם להנחיות שלנו ובהתאם לדרישות הפרטיות והאבטחה שלנו.
 • ארגונים וגופים ציבוריים אחרים, רשויות פיקוח ובקרה, לרבות סוכנויות אכיפת חוק, כפי שיידרש על-פי חוק.

על ידי שימוש ביישום לנייד, ישותפו רק נתונים אישיים החיוניים למטרות הבאות (מיקום הנתונים האישיים שישותפו עשוי להשתנות בהתאם למדינה שלכם):

 • Microsoft Ireland Operations Limited‏ – Microsoft Azure (הולנד): מספקים לנו את תשתית הענן המארחת את השירותים שלנו.
 • Twilio Inc, Xirsys (הנתונים אינם מאוחסנים באופן תמידי ומעובדים כשרת ממסר בהתבסס על מיקומם של משתתפי השיחה וטווחי כתובות ה-IP שזוהו - מידע נוסף זמין בכתובות: https://www.twilio.com/docs/stun-turn/regions או https://docs.xirsys.com/?pg=api-intro): ניהול ותחזוקת שירות WebRTC ואספקת תמיכה טכנית.
 • Google Ireland Limited – Google Analytics (אירלנד): ניתוח נתונים.
 • Google Ireland Limited – Google Firebase (אירלנד): נתוני קריסה, קביעת תצורה מרחוק והודעות דחיפה.
 • SurveyMonkey Inc.‎ (ארצות הברית, אירלנד): משמש לאיסוף סקרי שביעות רצון של משתמשים.
 • Elasticsearch B.V (הולנד): עיבוד נתוני יומן לצורך ניטור, אבטחה ותצפית.

לפני שנמסור נתונים אישיים לגורמי צד שלישי שאינם רשומים לעיל, נבקש במפורש את הסכמתכם. יחד עם זאת, אם נהיה מחויבים למסור נתונים אישיים ללא הסכמתכם, אנו נמסור רק את הנתונים האישיים הנחוצים לצורך מילוי מחויבויותינו החוקיות.

העברות בינלאומיות של נתונים אישיים

לתשומת לבכם, חלק מגורמי הצד השלישי האמורים לעיל עשויים להיות ממוקמים מחוץ לארץ שלכם. לפיכך, ייתכן שהנתונים האישיים שלכם יועברו אל ארצות שבהן לא מסופקת אותה רמת הגנה על נתונים אישיים כמו בארץ שלכם. במקרים כאלה, אנחנו מתחייבים:

 • ליישם נהלים נאותים על מנת לציית לחוקים הרלוונטיים;
 • לאמץ אמצעי הגנה ארגוניים, טכניים ומשפטיים מתאימים על-מנת להבטיח רמת הולמת של הגנה על הנתונים האישיים המועברים;
 • ליישם, במידת הצורך ובהתאם לחוקים הרלוונטיים, סעיפים חוזיים סטנדרטיים כפי שאומצו על ידי הנציבות האירופית;
 • בהתאם לארץ שבה נמצא הצד השלישי המייבא, לנקוט אמצעים נוספים כגון הערכת ההשפעה של ההעברה.

למשך כמה זמן נשמור את הנתונים האישיים שלכם

Sonova AG תשמור את הנתונים האישיים שלכם למשך תקופה מינימלית באופן יחסי לזמן הנדרש למילוי המטרות המפורטות בסעיף 2. במקרה שהחוקים הרלוונטיים או תקנות אחרות דורשים תקופת שמירה ארוכה יותר, אנו נשתמש בתקופת השמירה הארוכה יותר על מנת לעמוד בחובותינו המשפטיות.

הנתונים האישיים שלכם שיעובדו על-ידי קלינאי התקשורת יישמרו בהתאם לחוקים החלים. לקבלת מידע נוסף על תקופות השמירה הספציפיות פנו אל קלינאי התקשורת.

הזכויות החוקיות שלכם

במסגרת האיסוף והעיבוד של הנתונים האישיים שלכם, ובהתאם לחוק החל, ייתכן שיש לכם זכות לבקש לגשת לנתונים האישיים שלכם, לתקן ולמחוק אותם, או לאסור את עיבודם. בנוסף, תוכלו להתנגד לעיבוד, לבקש לנייד את הנתונים ולמשוך את הסכמתכם בכל עת. בהתאם לארץ שלכם, ייתכן שעומדות לכם זכויות נוספות כגון מתן הנחיות לגבי אופן העיבוד של נתונים אישיים לאחר מותו של נושא הנתונים. בכפוף לחוק HIPAA, ייתכן שגם עומדת לכם הזכות לבקש דיווח לגבי גילוי הנתונים האישיים שלכם, והזכות לקבל עותק מודפס של הודעה זו לאחר מסירת בקשה בכתב.

כדי לממש את זכויותיכם, ניתן להשתמש בפרטי יצירת הקשר המופיעים בסעיף "כיצד ליצור איתנו קשר" להלן, או לפנות לקלינאי התקשורת שלכם במקרה שהזכויות קשורות לנתונים אישיים שעובדו לצורך שירות התמיכה מרחוק.

לתשומת לבכם, המימוש של זכויות אלה כפוף למגבלות החוק החל.

אם אתם סבורים שעיבוד הנתונים האישיים שלכם מפר את החוק החל, ניתן גם להגיש תלונה לרשות הפיקוח המקומית או לגורם הרגולטורי המתאים.

קישורים ביישום לנייד לצדדים שלישיים

היישום לנייד עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים או לתוכן השייך לגורמי צד שלישי או שמקורו בהם, או קישורים לאתרי אינטרנט ותכונות במודעות כרזה או בפרסומות אחרות. Sonova אינה חוקרת קישורים חיצוניים אלה, לא מנטרת אותם ולא בודקת אם הם מדויקים, מתאימים, תקפים, אמינים, זמינים או מכילים מידע מלא. לכן, לתשומת לבכם, היישום לנייד אינו חושף נתונים אישיים כלשהם לצדדים שלישיים אלה ולאתרי האינטרנט שלהם, ואיננו אחראים בשום צורה לנתונים האישיים שהם מעבדים.

כיצד ליצור איתנו קשר

במקרה של שאלות לגבי הודעת פרטיות זו או לגבי עיבוד הנתונים האישיים שלכם, פנו לצוות פרטיות הנתונים שלנו באתר privacy@sonova.com.