Zakładanie aparatu słuchowego

Aparat słuchowy działa najlepiej wtedy, gdy znajduje się we właściwym położeniu. Aby założyć aparat słuchowy na ucho dziecka, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  • Wyłącz aparat lub ustaw w nim minimalny poziom głośności, aby uniknąć świszczącego dźwięku.
  • Chwyć kciukiem i palcem wskazującym dźwiękowód blisko wkładki usznej.
  • Zbliż aparat do ucha dziecka, przechylając go lekko do przodu, a następnie ostrożnie umieść część kanałową wkładki usznej wewnątrz kanału słuchowego.
  • Gdy część kanałowa znajdzie się już we właściwym położeniu, przekręć wkładkę uszną do tyłu w taki sposób, aby dopasowała się ona do muszli małżowiny i załóż aparat za ucho, uważając, aby nie skręcić dźwiękowodu. Możesz sprawdzić, czy aparat jest we właściwym położeniu, przeciągając palcem po wierzchu ucha — aparat powinien ściśle przylegać do skóry.
  • Teraz możesz włączyć aparat i ustawić odpowiedni poziom głośności. W niektórych przypadkach regulator głośności może być zablokowany przez protetyka słuchu.

Uwaga: Zdejmując aparat, należy chwytać za wkładkę uszną — nie należy ciągnąć za dźwiękowód.

Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH