Skip to main content

Certyfikaty

Urządzenia Sonova podlegają regulacjom agencji rządowych, organów opieki zdrowotnej i innych organów regulacyjnych na całym świecie. Organizacje te weryfikują, czy przez cały cykl życia naszych produktów spełniamy wymagania obowiązujących przepisów BHP. Zobowiązujemy się do utrzymywania przejrzystych, konstruktywnych i profesjonalnych relacji ze wszystkimi odpowiednimi organami regulacyjnymi w zakresie polityki, zgłaszania produktów, zgodności i możliwości produktów. Każdy krajowy organ ds. opieki zdrowotnej ma określone wymagania dotyczące produktów oferowanych na jego rynku, których należy przestrzegać. Tutaj znajdziesz pełny tekst deklaracji zgodności UE.

Deklaracja zgodności RED