Skip to main content
Father and daughter sitting on sofa watching tv together
Happy child riding balance bike. Male toddler kid in helmet learning to ride on run bicycle at skate park.; Shutterstock ID 2167754077; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Cute little boy playing with a railroad train toy; Shutterstock ID 1248242851; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Opieka pediatryczna

Ze względu na fakt, iż uniwersalne przesiewowe testy słuchu noworodków stają się coraz bardziej powszechne, dziecięcy protetycy słuchu mają za zadanie dopasować aparaty słuchowe niemowlętom w bardzo młodym wieku i w ambitnych ramach czasowych. Wybierając aparaty słuchowe, połączenia akustyczne i myśląć o obsłudze tych rozwiązań należy pamietać że niemowląta i dzieci wymagają różnych urządzeń, nastolatki potrzebują również szczególnej uwagi, ponieważ przechodzą szybki rozwój umysłowy i stają przed wyjątkowymi pytaniami oraz decyzjami na swojej drodze słyszenia. Phonak zgromadził zasoby i narzędzia, aby pomóc protetykom zapewnić najlepszą możliwą opiekę młodym pacjentom.

  • Narzędzia do oceny słuchu
  • Kontrola słyszenia
  • Badania i artykuły w czasopismach
  • Jednostronny ubytek słuchu

Narzędzia do oceny słuchu u dzieci

Istnieją różne metody oceny, które pozwalają dziecięcym protetykom słuchu i nauczycielom wspierającym dzieci z ubytkiem słuchu ocenić ich indywidualne zdolności słyszenia i słuchania, trudności, zachowania i wykorzystanie technologii wspomagających.

Interaktywne oceny

Interaktywne narzędzia oceny można wypełnić na komputerze, wprowadzając wymagane dane w każdym polu, po czym narzędzia automatycznie obliczą wyniki na podstawie wprowadzonych danych. Można je również udostępnić w formie elektronicznej nauczycielom lub rodzicom, aby mogli je wypełnić i odesłać pocztą elektroniczną.

Ocena słyszenia funkcjonalnego

The purpose of this evaluation is to determine how a patient's listening abilities are affected by noise, distance, and visual input in an individual's natural listening environment. By Cheryl DeConde Johnson, Ed.D.

Skali Oceny Przetwarzania Słuchowego u Dzieci (CHAPS)

Use the CHAPS to systematically collect and quantify listening behaviors observed in children age seven and older. By Walter J. Smoski, Ph.D., Michael A. Brunt, Ph.D. & J. Curtis Tannahill, Ph.D.

Test mowy

Test Ling-6 to szybki i łatwy test, za pomocą którego można sprawdzić dostęp dziecka do minimalnej ilości dźwięków potrzebnych do usłyszenia, zrozumienia i nauczenia się mowy. Ling-6 obejmuje sześć dźwięków mowy, które wahają się od niskich do wysokich częstotliwości. Mogą z niego korzystać zarówno profesjonaliści, jak i rodzice. Aby uzyskać kopię płyty CD lub uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem Phonak.

Ling-6(HL) scoring sheet

Dane techniczne

Small little kid child toddler infant newborn baby gnawing toy ring. Teething process, milk baby teeth tooth concept. Playing games with child. Babycare and motherhood; Shutterstock ID 2007312047; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Jednostronny ubytek słuchu

Aby udoskonalić podejście do leczenia jednostronnego ubytku słuchu (UHL), Phonak zebrał międzynarodowy panel ekspertów w celu omówienia najlepszych praktyk i przedstawiła następujące zalecenia dla dzieci z UHL:

  • Do interwencji musi dojść, zanim dziecko ukończy 6 miesięcy, ponieważ jednostronny ubytek słuchu może negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka, w tym także na jego zdolność rozumienia mowy, zdolności poznawcze, rozwój mowy i umiejętności językowych
  • W przypadku każdego dziecka ze stwierdzonym jednostronnym ubytkiem słuchu należy w ramach wczesnej interwencji zastosować zróżnicowane technologie wspomagające słyszenie
  • Protetycy słuchu odgrywają ważną rolę na każdym etapie rehabilitacji, zapewniając rodzinom pomoc, informacje i materiały naukowe
 

Jednostronny ubytek słuchu

Łącza

Badania i artykuły w czasopismach

Zapoznaj się z obszerną biblioteką Phonak zawierającą publikacje i dowody związane z audiologią dziecięcą, w tym badania naukowe dotyczące tej dziedziny.

Zostań naszym partnerem

Jako partner marki Phonak uzyskasz dostęp do rozwiązań słuchowych jednego z wiodących w branży producentów, naszej obszernej biblioteki i zasobów oraz wsparcia marketingowego, które pomoże Ci w rozwoju Twojej firmy, wydarzeń społecznościowych, szkoleń i nie tylko.

Zostań naszym partnerem

Aparat słuchowy służy do wzmacniania i przekazywania dźwięku do ucha.

Ładowarka służy do ładowania i przechowywania aparatów słuchowych.

Przystawka Power Pack umożliwia naładowanie aparatu słuchowego bez podłączania ładowarki do sieci elektrycznej.

Roger NeckLoop  zapewnia użytkownikom kompatybilnych aparatów słuchowych bezprzewodowy dostęp do zewnętrznego źródła dźwięku.

Pilot służy do zmiany programów i poziomu głośności aparatów słuchowych.

ComPilot II służy do bezprzewodowego łączenia urządzeń Bluetooth z aparatem słuchowym.

Phonak CROS przesyła dźwięk do aparatu słuchowego Phonak na drugim uchu.

Aplikacja służy to sterowania aparatem słuchowym oraz połączenia z protetykiem słuchu.

Odbiorniki Roger przekazują sygnał dźwiękowy z mikrofonu do aparatu słuchowego.

iCube  służy do programowania aparatów słuchowych za pomocą komputera. 

EasyView Otoblock blokuje dostęp materiału wycisku do błony bębenkowej.

Phonak Target to program do dopasowania aparatów słuchowych przez protetyków słuchu.