Skip to main content
Loving senior asian couple using a laptop computer together.;

Zdjęcia i logo

Phonak oferuje różnorodne zdjęcia i logo produktów, które pomogą Ci zwiększyć wartości ożywić reklamy oraz stworzyć skuteczne, przyciągające wzrok materiały marketingowe.

Poniżej znajdziesz różnorodne zdjęcia produktów, które możesz wykorzystać w dowolnej reklamie, niezależnie od tego, czy jest to telewizja, gazeta czy poczta bezpośrednia. Należy przywołać warunki korzystania tutaj.

WAŻNA UWAGA: Są to duże pliki graficzne o wysokiej rozdzielczości, które powinny być używane przez wewnętrzny dział graficzny, dział redakcji gazet lub drukarnię/pracownię projektową. Niektóre z tych plików nie są kompatybilne ze standardowymi edytorami tekstu i muszą być przeglądane w bardziej zaawansowanych programach do edycji/układu obrazów, takich jak Photoshop, Illustrator, InDesign i inne podobne programy.

Phonak logo - CMYK

.eps (506 kb)

Phonak logo - Pantone

.eps (505 KB)

Phonak logo - RGB 300dpi

.jpg (177 kb)

Aparat słuchowy Terra i Terra+

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (100 mb)

Aparat słuchowy Sky Lumity

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (555 mb)

Aparat słuchowy CROS Lumity

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (70 mb)

Aparat słuchowy Naida Lumity

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (60 mb)

Aparat słuchowy Audéo Lumity

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (320 mb)

Aparat słuchowy Audéo Life

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (125 mb)

Aparat słuchowy Audéo Fit

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (98 mb)

Aparat słuchowy Virto Paradise

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (160 mb)

Aparat słuchowy Naída™ Paradise

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (3,7 mb)

Aparat słuchowy Audéo Paradise

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (4,9 mb)

Aparat słuchowy Naída Link Marvel

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (0,5 mb)

Aparat słuchowy Sky Link M

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (1,6 mb)

Aparat słuchowy Sky™ Marvel

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (7,87 mb)

Aparat słuchowy Bolero Marvel

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (1,13 mb)

Aparat słuchowy Virto Marvel

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (89,6 mb)

Aparat słuchowy Naída Marvel

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (77,1 mb)

Aparat słuchowy Vitus i Vitus+

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (25,2 mb)

Roger On

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (1,0 mb)

Odbiornik Roger NeckLoop

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (1,0 mb)

Pilot do obsługi aparatów słuchowych Phonak™ RemoteControl

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (0,5 mb)

Phonak PartnerMic

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (0,5 mb)

TV Connector

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (4,35 mb)

Roger Select

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (15,7 mb)

Roger Table Mic II

Zdjęcia zostały spakowane do jednego pliku ZIP (11,2 mb)

Dozwolone użycie

Użytkownik może wyświetlać i wykorzystywać Materiał w celu promowania i wprowadzania na rynek produktów marki Phonak oraz informowania o usługach związanych z produktami.

W związku z tym zwracamy uwagę, że niniejszym udzielone uprawnienie nie obejmuje niezgodnego z prawem używania w celu wprowadzenia w błąd lub fałszywej reklamy wyrobów medycznych. Ponadto użytkownik zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych i wykonawczych, a także zasad etyki i kodeksów postępowania związanych z korzystaniem z Materiałów, w szczególności w zakresie promowania wyrobów medycznych. W związku z tym radzimy dbać o legalność reklamy i prowadzenie jej w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na danym terytorium.

Ograniczone użycie

Niektóre Materiały podlegają ograniczeniom. Prosimy o uważne przeczytanie odpowiednich wyjaśnień, aby zapewnić zgodność z tymi ograniczeniami.

Zabronione użycie

Modyfikacje Materiału są dozwolone wyłącznie zgodnie z naszymi Wytycznymi dotyczącymi marki. Materiały nie mogą być używane w sposób, który zniekształca znaczenie, jest dyskryminujący lub szkodzi interesom firmy Phonak i jej podmiotów stowarzyszonych. Nie wolno przesyłać, publikować ani przekazywać Materiału żadnej zewnętrznej stronie trzeciej.

Oświadczenia i gwarancje

Materiał jest dostarczany „taki, jaki jest”, bez jakichkolwiek gwarancji, że Materiał spełni wymagania użytkownika lub że jego użytkowanie będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Całe ryzyko związane z jakością i działaniem Materiału spoczywa na użytkowniku. Użytkownik Materiału zawartego na tej stronie akceptuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z takiego użytkowania, nie udziela się żadnej gwarancji ani rękojmi dotyczącej przydatności Materiału lub dostępu do strony i dostępności.

Aparat słuchowy służy do wzmacniania i przekazywania dźwięku do ucha.

Ładowarka służy do ładowania i przechowywania aparatów słuchowych.

Przystawka Power Pack umożliwia naładowanie aparatu słuchowego bez podłączania ładowarki do sieci elektrycznej.

Roger NeckLoop  zapewnia użytkownikom kompatybilnych aparatów słuchowych bezprzewodowy dostęp do zewnętrznego źródła dźwięku.

Pilot służy do zmiany programów i poziomu głośności aparatów słuchowych.

ComPilot II służy do bezprzewodowego łączenia urządzeń Bluetooth z aparatem słuchowym.

Phonak CROS przesyła dźwięk do aparatu słuchowego Phonak na drugim uchu.

Aplikacja służy to sterowania aparatem słuchowym oraz połączenia z protetykiem słuchu.

Odbiorniki Roger przekazują sygnał dźwiękowy z mikrofonu do aparatu słuchowego.

iCube  służy do programowania aparatów słuchowych za pomocą komputera. 

EasyView Otoblock blokuje dostęp materiału wycisku do błony bębenkowej.

Phonak Target to program do dopasowania aparatów słuchowych przez protetyków słuchu.