Skip to main content
Laughing mature and multiethnic sports people at park. Happy group of men and women smiling and stacking hands outdoor after fitness training. Mature sweaty team cheering after intense training.; Shutterstock ID 1999270211; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Dlaczego zdrowy słuch jest ważny?

Wiele osób nie docenia wpływu ubytku słuchu, myśląc, że jest to tylko problem sensoryczny. Rzeczywistość jest jednak taka, że zdrowy słuch ma olbrzymi wpływ na ogólny stan zdrowia i dlatego tak ważne jest podejmowanie odpowiednich działań, mających na celu uniknięcie negatywnych konsekwencji.


20%

ludzi, którzy skorzystaliby na używaniu aparatu słuchowego, faktycznie decyduje się na jego stosowanie¹

4%

lata to średni czas, którego potrzebują ludzie z ubytkiem słuchu, aby zacząć działać²

Happy friends discussing at dining table in dinner party

Wpływ ubytku słuchu

Bez względu na stopień ubytek słuchu może mieć wpływ na Twoje samopoczucie społeczne, emocjonalne i ogólne. Problem może narastać powoli, stopniowo wpływając na twoją zdolność komunikowania się i łączenia z innymi. Może również zmniejszać Twoje poczucie bezpieczeństwa w otaczającym Cię środowisku, wpływając na Twoje życie społeczne i zaangażowanie. Problemy zdrowotne związane z ubytkiem słuchu:

  • Mniej interakcji społecznych i większe poczucie samotności³
  • Ograniczone uczestnictwo w wydarzeniach społecznych lub aktywnościach ze znajomymi⁴
  • Zwiększone ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych i demencji⁵
  • Zwiększone ryzyko upadku⁶
 

Trzy obszary słuchu i dobrego samopoczucia

Pogodzenie się z ubytkiem słuchu może być trudne, ale rehabilitacja słuchu może przynieść korzyści dla dobrego samopoczucia społeczno-emocjonalnego, poznawczego i fizycznego.7

Grandmother and grandson sitting on porch

Dobrostan społeczno-emocjonalny

Czasami osoba z ubytkiem słuchu może czuć się mniej pewnie w sytuacjach towarzyskich, a utrzymywanie relacji może być dla niej trudne, zwłaszcza gdy oczekuje od drugiej osoby, że będzie jej uszami. Na szczęście istnieją sposoby na sprostanie tym wyzwaniom i osiąganie korzyści społecznych poprzez partnerską komunikację i korzystanie z technologii wspomagających słyszenie.8

Odpowiedni poziom funkcji poznawczych

Kształtowanie dobrych nawyków w zakresie zdrowia słuchu, może mieć pozytywny wpływ na funkcje poznawcze.9 Częstsze korzystanie z aparatów słuchowych wiąże się z poprawą funkcji poznawczych.10 Większość osób starszych z ubytkiem słuchu, u których dopasowano aparaty słuchowe, wykazywała stabilne lub nawet znacznie lepsze funkcje poznawcze już po 18 miesiącach.* 11

Dobrostan fizyczny

Poprawa równowagi, lepsza świadomość otoczenia12 i wyższe poziomy aktywności13 to tylko niektóre z korzyści fizycznych korzystania z aparatów słuchowych. Korzystanie z aparatów słuchowych jest również powiązane ze zwiększoną aktywnością zawodową i społeczną,  a w przypadku kobiet wyższą samooceną aktywności fizycznej.14 

Happy  mature couple using  laptop at home

Znajdź gabinet protetyki słuchu

Niezależnie od tego, czy borykasz się z ubytkiem słuchu, czy chcesz skonfigurować aparaty słuchowe, pomożemy Ci znaleźć protetyka słuchu w Twojej okolicy.

Cheerful old mother and young adult woman talking laughing together, smiling elderly older mum having fun chatting with grown daughter, two age generations pleasant conversation at home concept; Shutterstock ID 1231591396; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Koniec piętnowania

Znajomość faktów i częstości występowania ubytku słuchu może pomóc złagodzić samotność i izolację, które mogą temu towarzyszyć.

  • Około 1,5 miliarda ludzi na całym świecie dotyka problem ubytku słuchu — to około 16% populacji świata.¹⁵
  • Około 65% ludzi z ubytkiem słuchu cierpi na lekki ubytek, 30% na średni, a 5% na ciężki lub głęboki.¹⁶ ¹⁷
  • Większość osób z ubytkiem słuchu jest w wieku szkolnym lub produkcyjnym.¹⁸
 
Smiling latin hispanic woman stretching hand and relaxing on beach. Woman breathing deeply at seaside with eyes closed. Happy woman standing on the beach and enjoy the sun tan with arms outstretched.; Shutterstock ID 2134545737; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Przejmij kontrolę nad słuchem i dobrym samopoczuciem

Chociaż ubytek słuchu może wydawać się przytłaczający, możesz mieć pewność, że dostępne są rozwiązania poprawiające rozumienie mowy. Bez względu na stopień słyszenia czy wiek, zaawansowana technologia marki Phonak ma na celu przywrócenie Tobie lub Twoim bliskim możliwości pełnego korzystania z życia.

Przypisy

* W badaniu starszych osób z ubytkiem słuchu, u których dopasowano aparaty słuchowe, większość wykazała stabilne lub nawet znacznie lepsze funkcje poznawcze już po 18 miesiącach. Częstsze korzystanie z aparatów słuchowych było skorelowane z większą poprawą funkcji wykonawczych

1. World Report on Hearing, 2021. Dane dostępne przez World Report on Hearing (who.int)

2. MarkeTrak 11, 2022 https://hearingreview.com/inside-hearing/research/marketrak-2022-navigating-the-changing-landscape-hearing-healthcare 

3. Kramer, S.E., Kapteyn, T.S., Kuik, D.J., & Deeg, D.J.H. (2002). The association of hearingimpairment and chronic diseases with psychosocial health status in olderage. Journal of Aging and Health, 14(1), 122–137 

4. Vas, V., Akeroyd, M. A., & Hall, D. A. (2017). A data-driven synthesis of research evidence for domains of hearing loss, as reported by adults with hearing loss andtheir communication partners. Trends in Hearing, 21 

5. Loughrey, D.G., Kelly, M.E., Kelley, G.A., Brennan, S., & Lawlor, B. A. (2018). Association of Age-Related Hearing Loss With Cognitive Function, Cognitive Impairment,and Dementia. JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, 144(2), 115-126 

6. Jiam, N.T.-L., Li, C., & Agrawal, Y. (2016). Hearing loss and falls: A systematic review and meta-analysis. The Laryngoscope, 126(11), 2587–2596 

7. Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet,S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27, 18-22. 

8. Ferguson, M.A., Kitterick, P.T., Chong, L.Y., Edmondson-Jones, M., Barker, F., Hoare, D.J. (2017). Hearing aids for mild to moderate hearing loss in adults. Cochrane Database of System Revue, 9. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012023Kamil, R.J. & Lin, F.R. (2015). The Effects of Hearing Impairment in Older Adults on Communication Partners: A Systematic Review. Journal of the American Academy of Audiology, 26/2, 155-182 (28). https://doi.org/10.3766/jaaa.26.2.6

9. Karawani, H., Jenkins, K., & Anderson, S. (2018). Restoration of sensory input may improve cognitive and neural function. Neuropsychologia, 114, 203–213. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2018.04.041 

10. Sarant, J., Harris, D., Busby, P., Maruff, P., Schembri, A., Lemke, U. & Launer, S. (2020). The effect of hearing aid use on cognition in older adults: Can we delay decline or even improve cognitive function? Journal of Clinical Medicine, 9, 254. https://doi.org/10.3390/jcm9010254

11. Sarant, J., Harris, D., Busby, P., i in. (2020). The effect of hearing aid use on cognition in older adults: Can we delay decline or even improve cognitive function? Journal of Clinical Medicine, 9(1), 254. https://doi.org/10.3390/jcm9010254

12. Negahban, H., Bavarsad Cheshmeh Ali, M., & Nassadj,G. (2017). Effect of hearing aids on static balance function in elderly with hearing loss. Gait Posture, 58:126-129. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2017.07.112

Rumalla, K., Karim, A.M. & Hullar, T.E (2015). The effect of hearing aids on postural stability. Laryngoscope, 125(3), 720-723. https://doi.org/10.1002/lary.24974   

Vitkovic, J., Le, C., Lee, S.L. & Clark, R.A (2016). The Contribution of Hearing and Hearing Loss to Balance Control. Audiol Neurotol, 21(4),195-202. https://doi.org/10.1159/000445100

13. Dawes, P., Cruickshanks, K. J., Fischer, M. E., Klein, B. E. K., Klein, R., & Nondahl, D. M. (2015). Hearing-aid use and long-term health outcomes: Hearing handicap, mental health, social engagement, cognitive function, physical health, and mortality. Int J Audiol, 54(11), 838–844. https://doi.org/10.3109/14992027.2015.1059503

14. Holman, J. A., Hornsby, B. W. Y. , Bess, F. H., & Naylor, G. (2021). Can listening-related fatigue influence well-being? Examining associations between hearing loss, fatigue, activity levels and well-being, International Journal of Audiology, DOI: 10.1080/14992027.2020.1853261 

15. World Health Organization. (2021). World report on hearing. Geneva: World Health Organization. Dane pozyskane 8 marca 2021 r. ze strony: https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-hearin

16. Carr, K. (2020). 20Q: Consumer Insights on Hearing Aids, PSAPs, OTC Devices, and More from MarkeTrak 10. Audiology Online. Dane pozyskane 25 marca 2021 r. ze strony: https://www.audiologyonline.com/articles/20q-understanding-today-s-consumers-26648

17. Ehima. (2020). Hearing Aids improve Hearing - and a LOT more. Trends derived from the EuroTrak databases 2009 – 2020. Dane pozyskane 25 marca 2021 r. ze strony https://www.ehima.com/wp-content/uploads/2020/07/EuroTrak-Trends-2009-2020-June-2020.pdf

18. Jorgensen, L., & Novak, M. (2020). Factors Influencing Hearing Aid Adoption. Seminars in hearing, 41(1), 6–20. https://doi.org/10.1055/s-0040-1701242