Skip to main content
Young white boy running under the water from the sprinkler in garden

Dzieci z ubytkiem słuchu

Zdobycie wiedzy na temat potrzeb najmłodszych pacjentów w zakresie aparatów słuchowych może pomóc w podejmowaniu najlepszych decyzji dotyczących przyszłości Twojego dziecka. Dzięki pięćdziesięcioletniemu doświadczeniu mamy wiedzę na temat pediatrycznej protetyki słuchu i ściśle współpracujemy z czołowymi protetykami słuchu, aby móc oferować całościowe rozwiązania dla Ciebie i Twoich dzieci.


Wczesna interwencja

Połączenie ucho-mózg

Większość ludzi myśli, że słyszymy uszami, ale tak naprawdę słyszymy za pomocą mózgu.¹ Oznacza to, że gdy dźwięki nie docierają do mózgu dziecka, nie tylko trudniej jest mu słyszeć, ale także nie rozwijają się u niego ścieżki nerwowe, które mają fundamentalne znaczenie dla jego rozwoju. 

 

Mózg rozwija się szybko w pierwszych latach życia, dlatego tak ważne jest, aby rodzice wcześnie zareagowali. Jeszcze ważniejsze jest szybkie podjęcie działania w przypadku dzieci z ubytkiem słuchu, ponieważ od chwili urodzenia tracą one cenne tygodnie prawidłowego rozwoju ich ścieżek nerwowych. 

Children (8-9) with female teacher learning in classroom

2-3%

niemowląt na 1000 urodzeń dotyka ubytek słuchu w USA²

Mózg ludzki jest zaprogramowany do nauki języka w ciągu pierwszych sześciu lat życia… Bez interwencji przyswajanie języka staje się w miarę dorastania dziecka coraz trudniejsze.

 

 

Młody ojciec bawiący się ze swoją małą córką na podstawowych instrumentach muzycznych — scena w pomieszczeniu.
Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing (AG Bell)
Młody ojciec bawiący się ze swoją małą córką na podstawowych instrumentach muzycznych — scena w pomieszczeniu.
Badania słuchu dzieci

Badania słuchu dzieci

Kiedy Twoje dziecko przechodzi badanie słuchu, może ono pozwolić określić, czy występuje ubytek słuchu, czy jedno lub oboje uszu są dotknięte chorobą, jaki jest rodzaj ubytku słuchu, stopień ubytku słuchu oraz czy ubytek słuchu można leczyć medycznie lub z wykorzystaniem technologii wspierającej słyszenie. Dostępnych jest kilka rodzajów badań słuchu i badań przesiewowych.

Badania przesiewowe słuchu

Badania te są szybkie, rzetelne, bezbolesne i pokazują, czy słuch dziecka jest na prawidłowym poziomie. Jeśli dziecko nie przejdzie badania przesiewowego słuchu, zostanie skierowane do protetyka słuchu w celu bardziej szczegółowej analizy. 

Obiektywne badania słuchu 

Badania te mają na celu sprawdzenie reakcji wewnętrznej struktury ucha na wibracje lub ciśnienie powietrza i nie wymagają od dziecka reagowania ani udziału, gdy usłyszy dźwięk. 

Behawioralne badania słuchu 

Podczas tych testów audiolog rejestruje, w jaki sposób Twoje dziecko słyszy i reaguje na dźwięki o różnych wysokościach, wykreślając je na wykresie.

 
Kobieta trzymająca laptopa

Znajdź gabinet protetyki słuchu

Pomożemy Ci znaleźć protetyka słuchu w Twojej okolicy, który jak najszybciej przygotuje Twoje dziecko na badanie słuchu. 

Rozwiązania słuchowe dla dzieci

Chociaż aparaty słuchowe są niezbędne do kompensacji ubytku słuchu, najlepszym rozwiązaniem dla dzieci może być połączenie aparatów słuchowych, urządzeń bezprzewodowych, akcesoriów i aplikacji.

About 7 years old girl smiling and watching something on her tablet while sitting at a desk.

Aplikacja do obsługi aparatów słuchowych myPhonak Junior

Ta aplikacja, zaprojektowana z myślą o wspieraniu dzieci przy jednoczesnym priorytetowym traktowaniu ich możliwości słyszenia, umożliwia dostęp do funkcji Zdalnego Wsparcia i Zdalnego sterowania, a Kontrola rodzicielska zapewnia możliwość dostosowania doświadczeń dzieci do ich poziomu rozwoju i niezależności.

 
Back to School Concept.Happy Funny little asian girl running and very excited and glad when she go back to school.Happy toddler child from kindergarten school.School kid girl with japan bag.Education.; Shutterstock ID 1655502538; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Father and son learning to ride a bicycle at the beach having fun together; Shutterstock ID 170208299; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Rozwiązania dla dzieci z jednostronnym ubytkiem słuchu

Jednostronny ubytek słuchu to rodzaj ubytku, w którym słyszenie w jednym uchu mieści się w granicach normy, natomiast w drugim jest ograniczone. Ubytek słuchu w uchu dotkniętym chorobą może wahać się od lekkiego do głębokiego. Dotyka do 6,3% dzieci w Stanach Zjednoczonych³, przy czym dzieci z jednostronnym ubytkiem słuchu pięć razy częściej potrzebują wsparcia³. Niezbędne jest unikalne połączenie rozwiązań, aby zapewnić dziecku z jednostronnym ubytkiem słuchu jak najlepsze możliwości słuchowe.

Rozwiązanie 1: Phonak Sky Marvel

Rodzina aparatów słuchowych Phonak Sky™ Marvel to zalecane rozwiązanie dla dziecka z jednostronnym ubytkiem słuchu po stronie, która umożliwia aparatowanie. System operacyjny AutoSense Sky tego urządzenia automatycznie dostosowuje się do codziennych potrzeb dzieci w zakresie słuchania. 

Rozwiązanie 2: Phonak CROS B z Phonak Sky B

W przypadku dziecka z jednostronnym ubytkiem słuchu od ciężkiego do głębokiego bez możliwości założenia aparatu mikrofon Phonak CROS B może pomóc w odbieraniu dźwięku po stronie z ubytkiem słuchu i przesyłaniu go do ucha normalnie słyszącego, na które założony jest mały aparat słuchowy Sky Belong .

Rozwiązanie 3: odbiornik Roger Focus II 

Innym rozwiązaniem dla dziecka z ubytkiem słuchu bez możliwości założenia aparatu z jednej strony jest użycie odbiornika Roger Focus II, który wraz z mikrofonem Roger przesyła głos bezpośrednio do prawdiłowo słyszącego ucha dziecka, zapewniając lepsze słyszenie wypowiedzi nauczyciela w typowej sali lekcyjnej.6

 

Technologia Roger

Produkty Roger mogą być używane w codziennych sytuacjach akustycznych w połączeniu z aparatami słuchowymi, procesorem mowy z implantem ślimakowym lub odbiornikiem Roger Focus II, przekazując głos rozmówcy bezpośrednio do aparatu słuchowego Twojego dziecka. Dzieci mogą korzystać z tej technologii, gdy słuchają w hałaśliwym otoczeniu lub gdy osoba mówiąca znajduje się daleko.  

Toddler with a hearing aid sitting on his father's lap playing on a drum.

W domu

Badanie wykazało, że kiedy technologia Roger jest używana w domu, dzieci mają możliwość usłyszenia prawie 5300 słów więcej w ciągu ośmiogodzinnego dnia⁴ w porównaniu z noszeniem samych aparatów słuchowych. To samo badanie wykazało również, że podczas korzystania z systemu Roger 80% rodzin zgłosiło poprawę reagowania, a 35% mniej frustracji u swoich dzieci.⁴

Female teacher helping one of her pupils in a classroom.

W szkole

System Roger for Education ułatwia Twojemu dziecku przystosowanie się do nowoczesnych sal lekcyjnych, które są coraz bardziej dynamiczne i interaktywne. Pomaga im uzyskać wyraźny dźwięk, którego potrzebują, aby uczestniczyć w zajęciach, odpowiadać na pytania, budować relacje towarzyskie ze znajomymi i korzystać z urządzeń multimedialnych.

 

 

Young ballet instructor teaching girls in ballet studio

Znaczenie komunikacji

Umożliwiając dziecku codzienne korzystanie z różnych form komunikacji, możesz pomóc mu rozwinąć relacje i umiejętności, których potrzebuje, aby żyć pełnią życia, co ostatecznie pozytywnie wpłynie na jego samopoczucie. Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby pomóc mu w nauce i nawiązywaniu kontaktów towarzyskich:

Pamiętaj, aby aparaty słuchowe były włączone 

Dzieci, które mają dobrze dopasowane aparaty słuchowe i regularnie je noszą, osiągają lepsze wyniki w zakresie mowy i języka4

Często rozmawiaj z dziećmi 

Dzieci, które we wczesnych latach słyszą więcej języka mówionego, w miarę rozwoju są lepiej przygotowane do wymagań szkolnych i językowych.5

Stwórz bogate językowo środowisko 

Zadbaj o to, aby dziecko słyszało najwięcej słów, śpiewając, rozmawiając z nim, czytając książki, puszczając muzykę i nie tylko.

Czytaj mu na głos 

Czytanie pomaga dzieciom w poznaniu słownictwa i ułatwia naukę nowych pojęć oraz budowanie umiejętności konwersacji.

Słuchajcie razem muzyki

Muzyka pomaga we wczesnym budowaniu umiejętności słuchania i rozwija ośrodki słuchu w mózgu dziecka odpowiedzialne za język i uczenie się. Może również poprawić jego zdolność słuchania w hałasie.

 
Boy playing with bubble wand while sitting on mother's lap during sunny day

HearingSuccess

Przydatny portal internetowy, który zapewnia dzieciom i rodzicom dostęp do zasobów szkoleniowych w zakresie umiejętności słuchowych, zaprojektowany w celu wspierania słuchania dzieci i rozwoju języka mówionego.

 
Dzieci z ubytkiem słuchu

Często zadawane pytania

Istnieje kilka różnych powodów, dla których Twoje dziecko powinno poddać się badaniu słuchu: 

  • Twoje dziecko nie zaliczyło badania przesiewowego słuchu u noworodka ani przesiewowego badania słuchu w szkole 

  • Twoje dziecko nie reaguje na dźwięki w domu 

  • Ty, Twoi bliscy lub nauczyciel Twojego dziecka macie obawy, że ma ono trudności ze słyszeniem lub wykonywaniem poleceń 

  • Twoje dziecko zgłasza, że ma problemy ze słyszeniem 

  • Twoje dziecko potrzebuje głośniejszych dźwięków, na przykład podczas oglądania telewizji, słuchania muzyki lub grania w gry 

  • Twoje dziecko ma zaplanowaną operację uszu 

  • Twoje dziecko zaczyna przyjmować leki, które mogą wpływać na jego słuch

Stan słuchu Twojego dziecka może zmieniać się z czasem. Niektóre rodzaje ubytku słuchu mają charakter tymczasowy i można je leczyć farmakologicznie, podczas gdy inne są trwałe. Co więcej, nasilenie niektórych ubytków słuchu może ulec poprawie lub pogorszeniu, podczas gdy inne ubytki słuchu pozostają stabilne z upływem czasu. Dlatego zaleca się, aby dzieci ze stwierdzonym ubytkiem słuchu przynajmniej raz w roku wykonywały badanie słuchu, aby mieć aktualny obraz słuchu dziecka. Jeśli Twoje dziecko jest młodsze lub badania słuchu były niekompletne, konieczne może być przeprowadzanie kilku badań słuchu w ciągu roku. 

Przypisy

* Znak słowny oraz logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez firmę Sonova AG jest poparte odpowiednią licencją.

1.  Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, dane pozyskane ze strony www.phonakpro.com/evidence, data dostępu: 19 lutego 2018 r.

2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Identifying infants with hearing loss - United States, 1999-2007. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 59(8): 220-223. Vohr B. Overview: infants and children with hearing loss—part I. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2003;9:62–64

3.  Vila PM, Lieu JE. Asymmetric and unilateral hearing loss in children. Cell Tissue Res. 2015 Jul;361(1):271-8. doi: 10.1007/s00441-015-2208-6. Epub, 26 maja 2015 r. PMID: 26004144; PMCID: PMC4490007.

4.  Benítez-Barrera, CR, Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote Microphone System Use at Home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409

5. McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., & Moeller, M. P. (2015). Longitudinal predictors of aided speech audibility in infants and children. Ear and Hearing, 36 Suppl 1, 24–37.

6. Nelson, J. & Dunn, A. (2021). Roger Focus II in children with Unilateral Hearing Loss. Phonak Field Study News, dane pozyskane ze strony www.phonak.com/evidence, data dostępu: październik 2022 r.  

Aparat słuchowy służy do wzmacniania i przekazywania dźwięku do ucha.

Ładowarka służy do ładowania i przechowywania aparatów słuchowych.

Przystawka Power Pack umożliwia naładowanie aparatu słuchowego bez podłączania ładowarki do sieci elektrycznej.

Roger NeckLoop  zapewnia użytkownikom kompatybilnych aparatów słuchowych bezprzewodowy dostęp do zewnętrznego źródła dźwięku.

Pilot służy do zmiany programów i poziomu głośności aparatów słuchowych.

ComPilot II służy do bezprzewodowego łączenia urządzeń Bluetooth z aparatem słuchowym.

Phonak CROS przesyła dźwięk do aparatu słuchowego Phonak na drugim uchu.

Aplikacja służy to sterowania aparatem słuchowym oraz połączenia z protetykiem słuchu.

Odbiorniki Roger przekazują sygnał dźwiękowy z mikrofonu do aparatu słuchowego.

iCube  służy do programowania aparatów słuchowych za pomocą komputera. 

EasyView Otoblock blokuje dostęp materiału wycisku do błony bębenkowej.

Phonak Target to program do dopasowania aparatów słuchowych przez protetyków słuchu.

Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH