Skip to main content
Scientist in laboratory using computer
In the Industrial Engineering Facility: Diverse Group of Engineers and Technicians on a Meeting Gather Around Table Unravel Sheets of Engine Design Technical Drafts, Have Discussion, Analyse Drawings.; Shutterstock ID 1515843497; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Team meeting in the office
Dla profesjonalistów

Portal audiologiczny

W Phonak rozumiemy, że droga do lepszego słyszenia zaczyna się od Ciebie. Właśnie dlatego wspieramy protetyków słuchu innowacyjnymi technologiami, wysokiej jakości badaniami i najlepszymi praktykami klinicznymi, aby zapewnić wyjątkową opiekę Twoim pacjentom i pomóc w rozwoju Twojej firmy.

Senior Couple On Cycle Ride In Countryside

Phonak: Dobre słyszenie to dobre samopoczucie™

Ubytek słuchu na wiele sposobów wykracza poza kwestię czułości słuchowej. Złożoność ubytku słuchu jest powiązana ze skomplikowaniem samego życia. Coraz więcej dowodów wskazuje, że podejmowanie kroków w kierunku dobrego słyszenia prowadzi do poprawy samopoczucia:

Dobrostan społeczno-emocjonalny

Dobre słyszenie ułatwia życie, umacnia związki społeczne i sprzyja bardziej pozytywnemu nastawieniu. W rzeczywistości użytkownicy aparatów słuchowych i ich partnerzy komunikacyjni zgłaszają korzyści społeczne wynikające z korzystania z technologii wspomagającej słyszenie.2

Odpowiedni poziom funkcji poznawczych

Dobry słuch wspiera sprawność poznawczą, a częstsze korzystanie z aparatów słuchowych wiąże się z większą poprawą funkcji poznawczych.3

Dobrostan fizyczny

Dobry słuch pozwala ludziom prowadzić bardziej aktywny i zdrowszy tryb życia, a aparaty słuchowe mogą promować wyższy poziom aktywności4, zapewniać większą świadomość otoczenia i lepszą równowagę.5-7

Protetycy słuchu mają wyjątkową możliwość zwrócenia uwagi swoich pacjentów na związek między dobrym słyszeniem a samopoczuciem.

Phonak oferuje przewodniki i narzędzia ułatwiające rozmowę o wpływie zdrowia słuchu na ogólne samopoczucie.

Nowość

Social-emotional well-being and adult hearing loss: clinical recommendations

Timmer, B. H. B., et al., 2023. International Journal of Audiology
Inne zasoby

Phonak Well-Hearing is Well-Being

Dimensions of Well-Hearing is Well-Being

Discover the joy of hearing well - Well-Hearing is Well-Being

Discover the joy of hearing well - Well-Hearing is Well-Being (Dimensions explanation)

Can listening-related fatigue influence well-being?

Examining associations between hearing loss,fatigue, activity levels and well-being

Social-emotional well-being and adult hearing loss: clinical recommendations

Timmer, B. H. B., et al., 2023. International Journal of Audiology
 
Man with gray hair is working in an office on a laptop and talking on the phone. an adult male director or businessman is negotiating on an online webcam.

Ubytek słuchu od ciężkiego do głębokiego u dorosłych

Zrozumienie wpływu ubytku słuchu od ciężkiego do głębokiego daje większą wiedzę na temat tego, jak złożony może być układ słuchowy. Chociaż istnieje wiele przewodników i materiałów dla dorosłych z ubytkiem słuchu, rzadko można znaleźć podobne zasoby, które dotyczą konkretnie ubytku słuchu od ciężkiego do głębokiego u dorosłych.

Postępowanie w przypadku ubytku słuchu od ciężkiego do głębokiego

Grupa międzynarodowych ekspertów zajmujących się badaniami i praktyką kliniczną opracowała zalecenia dotyczące postępowania audiologicznego w przypadku ubytku słuchu od ciężkiego do głębokiego u dorosłych. Wynikiem tej współpracy jest publikacja zawierająca porady ekspertów dla protetyków słuchu, która ma dać wskażówki dotyczące postępowania w przypadku ubytku słuchu od ciężkiego do głębokiego. Skuteczne radzenie sobie z tymi złożonymi potrzebami wymaga ciągłego rozwoju profesjonalnego w zakresie umiejętności, które wspierają dobre samopoczucie pacjentów poprzez:

  • Ciągłą optymalizację i konserwację aparatów słuchowych 
  • Strategie samodzielnego zarządzania
  • Doradztwo i wsparcie
  • Skierowanie dalej, gdy jest to właściwe
 
Young female patient being explained the human ear anatomy

Audiologia pediatryczna

Jeśli pracujesz jako protetyk słuchu zajmujący się dziećmi, rodziny polegają na Twoim wsparciu w zakresie dokładnej oceny słuchu i szybkich, korzystnych rozwiązań słuchowych dla ich dzieci. W Phonak spędziliśmy lata budując silną pozycję lidera w dziedzinie audiologii dziecięcej poprzez konferencje naukowe z udziałem światowej sławy ekspertów, badania oparte na dowodach i opracowywanie innowacyjnych produktów.

 
Back view of doctor discussing test result diagnosis and give advice to senior patient couple at home.

Opieka skoncentrowana na rodzinie

Opieka skoncentrowana na rodzinie docenia istotną rolę, jaką rodziny odgrywają w leczeniu audiologicznym i rehabilitacji. Aby jak najlepiej zapewnić odpowiedni poziom opieki i zintegrować rodzinę w całym procesie, niezbędne jest podejście obejmujące całą klinikę. Cały personel, od recepcji po lekarzy, musi być zaangażowany w stosowanie praktyk opieki skoncentrowanej na rodzinie. Niedawne badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Queensland we współpracy z firmą Sonova określiło kluczowe kroki mające na celu poprawę opieki skoncentrowanej na rodzinie w klinikach audiologicznych dla dorosłych.

  • Zawsze zapraszaj członka rodziny, aby towarzyszył pacjentowi
  • Rozplanuj układ pomieszczenia tak, aby członkowie rodziny mogli uczestniczyć w spotkaniu. Na przykład ustawienie krzesła dla członka rodziny obok krzesła pacjenta w sali wizyt w taki sposób, aby zarówno pacjent, jak i osoba towarzysząca znajdowali się w równej odległości od lekarza
  • Rozpocznij spotkanie, informując pacjenta i członka rodziny, że podczas spotkania będziesz dążyć do zebrania informacji od obu stron
 
Smiling disabled man with laptop using smart phone on wheelchair at home

eAudiologia

eAudiologia obejmuje technologie i usługi umożliwiające zdalną opiekę na każdym etapie podróży pacjenta. Obejmuje to badania przesiewowe, oceny, coaching, regulacje, monitorowanie, pomoc, rehabilitację i późniejszą opiekę. Ostatnie badania pokazują, że eAudiologia usuwa bariery w dostępie do opieki i zapewnia większy wybór pacjentom i podmiotom świadczącym usługi⁸

 

Zasoby

Łącza

Łącza

Zostań naszym partnerem

Jako partner marki Phonak uzyskasz dostęp do rozwiązań słuchowych jednego z wiodących w branży producentów, naszej obszernej biblioteki i zasobów oraz wsparcia marketingowego, które pomoże Ci w rozwoju Twojej firmy, wydarzeń społecznościowych, szkoleń i nie tylko.

Zostań naszym  partnerem

Przypisy

1. Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., et al. (2020). Well-Hearing is Well-Being. Hearing Review, 27(3), 18-22. Dane pozyskane ze strony https://www.hearingreview.com/hearing-loss/patient-care/counseling-education/well-hearing-is-well-being 1 czerwca 2020 r.
2. Abrams, H.B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16. Dana pozyskane ze strony https://www.hearingreview.com/2015/05/introduction-marketrak-ix-new-baseline-hearing-aid-market/ 25 marca 2021 r.
3. Sarant, J., Harris, D., Busby, P., Maruff, P., Schembri, A., Lemke, U., & Launer, S. (2020). The effect of hearing aid use on cognition in older adults: Can we delay decline or even improve cognitive function? Journal of Clinical Medicine, 9(1), 254. https://doi.org/10.3390/jcm9010254
4. Dawes, P., Cruickshanks, K. J., Fischer, M. E., Klein, B. E. K., Klein,R., & Nondahl, D. M. Hearing-aid use and long-term health outcomes: Hearing handicap, mental health, social engagement, cognitive function, physical health, and mortality. Int J Audiol. 2015;54(11), 838 844. https://doi.org/10.3109/14992027.2015.1059503
5. Negahban H, Bavarsad Cheshmeh Ali M, Nassadj G. Effect of hearing aids on static balance function in elderly with hearing loss. Gait Posture. 2017;58:126-129.
6. Rumalla K, Karim AM, Hullar TE. The effect of hearing aids on postural stability. Laryngoscope. 2015;125(3):720-723.
7. Vitkovic J, Le C, Lee SL, Clark RA. The Contribution of Hearing and Hearing Loss to Balance Control. Audiol Neurotol. 2016;21(4):195-202. 18 czerwca 2022 r. o godzinie 14:01
8. Muñoz, K., Nagaraj, N. K. & Nichols, N. (2020). Applied tele-audiology research in clinical practice during the past decade: a scoping review. International Journal of Audiology. doi: 10.1080/14992027.2020.1817994