Skip to main content
Two female coworkers looking at laptop

Zapewnij wsparcie

Bycie oparciem dla osób z ubytkiem słuchu to nie tylko wspieranie ich na drodze ku lepszemu słyszeniu, ale także angażowanie ich w rozmowy, aby dowiedzieć się, jak najlepiej zaspokoić ich potrzeby słuchowe.


Społeczność osób głuchych i niedosłyszących

Społeczności osób głuchych i niedosłyszących mają własną tożsamość, kulturę, a nawet języki, które osoba będąca wsparciem musi znać i na które musi być wyczulony, aby wspierać ich we właściwy sposób.

Nawet nie potrafię do końca wyrazić, jak ważne dla osób z prawidłowym słuchem jest zrozumienie, w jaki sposób należy się z nami komunikować.

ilustracja-przedstawiająca-kobietę-korzystającą-z-telefonu-komórkowego-podczas-robienia-zakupów
Danielle Guth osoba urodzona z ciężkim przewodzeniowym ubytkiem słuchu
ilustracja-przedstawiająca-kobietę-korzystającą-z-telefonu-komórkowego-podczas-robienia-zakupów
Friendly millennial indian businesswoman talking to blonde female colleague, sitting at table in office. Two young multiracial employees discussing working issues or enjoying informal conversation.; Shutterstock ID 1796961841; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Happy business people having discussion in meeting

Kompromis i szacunek

Pomoc bliskiej osobie w radzeniu sobie z ubytkiem słuchu i przystosowaniu się do niego wymaga kompromisu ze strony wszystkich zaangażowanych osób, ale jeśli będziemy współpracować i wspierać naszych bliskich, możemy przezwyciężyć piętno, z którym się mierzą, i cieszyć się harmonijnym stylem życia.

Ćwicz cierpliwość

Często zdarza się, że osoby z prawidłowym słuchem łatwo wpadają w frustrację, gdy ktoś z ubytkiem słuchu ich nie słyszy. Ważne jednak, aby pamiętać, że frustracja i trudność w komunikowaniu dotyka obu stron. Najlepiej wykazać cierpliwość.

Znajdź alternatywne formy komunikacji

Nie każda osoba z ubytkiem słuchu komunikuje się w ten sam sposób. Niektóre osoby nie komunikują się werbalnie, nie wszyscy również znają język migowy. Używanie alternatywnych form komunikacji, takich jak pismo, wiadomości e-mail, a nawet gesty, stwarza możliwości porozumiewania się i rozumienia drugiego człowieka.

Pamiętaj o barierach w komunikacji

Istnieje wiele różnych scenariuszy życia codziennego, które mogą być niezwykle trudne dla osób z ubytkiem słuchu. Na przykład rozmowa przez telefon, wymiana zdań przez szklane przesłony lub maskę, czy niemożność odwrócenia się twarzą do kogoś podczas rozmowy to bariery komunikacyjne, z którymi osoby z ubytkiem słuchu muszą regularnie się mierzyć.

Komunikuj się wyraźnie  

Pomocne może być unikanie zakrywania ust i utrzymywanie kontaktu wzrokowego podczas rozmowy z takimi osobami. Podczas komunikowania się przez telefon pomocne mogą być również rozmowy wideo. Należy o tym pamiętać tym bardziej, jeśli osoba z ubytkiem słuchu komunikuje się za pomocą języka migowego.

Chętnie powtarzaj swoje komunikaty

Osoby z ubytkiem słuchu nie ignorują Cię celowo, gdy milczą po zadaniu pytania. Powodem może być zwyczajnie to, że Cię nie usłyszały. Staraj się unikać mówienia „nieważne”, ponieważ to zdanie może sprawić, że Twój rozmówca poczuje się pominięty i odrzucony. Gdy rozmówca poprosi Cię o powtórzenie, wyraź zdanie innymi słowami i dźwiękami, aby komunikat był bardziej zrozumiały.

Ustaw telewizor tak, aby wyświetlał napisy 

Funkcja wyświetlania napisów może pomóc osobom z ubytkiem słuchu i innym dokładniej śledzić oglądany program w telewizji i sprawić, że nikt nie przegapi ważnych szczegółów.

 

Bycie wsparciem w związku

Odnajdywanie się w związku z osobą, która cierpi z powodu ubytku słuchu, może wiązać się z unikalnymi wyzwaniami. Istnieją pomocne podejścia, których możesz się nauczyć, aby przezwyciężyć niektóre z tych wyzwań i być lepszym sprzymierzeńcem w relacjach, tych romantycznych i nie tylko. 

 

A couple plays backgammon on their living room floor

Pozwalaj osobom z ubytkiem słuchu siadać tam, gdzie chcą

Jeśli osoba z ubytkiem słuchu nosi aparaty słuchowe, ma implant ślimakowy lub w niektórych przypadkach jedno i drugie, zazwyczaj na jedno ucho słyszy lepiej. Z tego powodu należy zwracać uwagę na to, gdzie taka osoba lubi siedzieć lub gdzie wolałaby, aby siedzieli inni w celu zapewnienia większego komfortu słuchania. Ponadto można również zintegrować zdalne mikrofony z aparatami słuchowymi i implantami ślimakowymi, aby wspierać komunikację w hałaśliwym otoczeniu i z odległości. 

Warto się upewnić, że osoby z ubytkiem słuchu czują się komfortowo w intymnych sytuacjach 

Pamiętaj, że aparaty słuchowe mogą wypaść z ucha lub zsunąć się z głowy, a ich użytkownik może chcieć zatrzymać się i ponownie ustawić urządzenie w odpowiednim miejscu. Pomocne może być informowanie z wyprzedzeniem o chęci zdjęcia aparatu słuchowego w intymnych sytuacjach albo ustalenie sygnałów, gdy jest zbyt ciemno, by widzieć.

Uzbrój się w cierpliwość 

Większość ludzi zgadza się co do tego, że komunikacja w związku jest kluczowa. Ponieważ osoby z ubytkiem słuchu mogą mieć więcej wyzwań w zakresie komunikacji, cierpliwość i zrozumienie mogą mieć kluczowe znaczenie.

Nie bój się zadawać pytań

To zupełnie normalne, że masz pytania, będąc w związku z osobą, która ma ubytek słuchu. Tak naprawdę ciekawość jest jak najbardziej pożądana. Z czasem dostrzeżesz pewne rzeczy, a może nawet dowiesz się więcej o sobie.

Daj jasno znać, że nie czujesz się z czymś komfortowo

Jeśli kiedykolwiek czujesz się niekomfortowo, ważne jest, aby otwarcie o tym mówić. Na przykład, jeśli twój partner puszcza głośną muzykę, możesz grzecznie poprosić o znalezienie kompromisu.

Bycie wsparciem w pracy

Zaoferowanie pracownikowi lub kandydatowi do pracy z ubytkiem słuchu rozwiązań, które pomogą pokonać bariery komunikacyjne, może mieć bardzo pozytywny skutek. Takie osoby docenią sprawiedliwe środowisko pracy i będą bardziej pewne swoich możliwości odniesienia sukcesu. Dzięki kilku wskazówkom możesz dowiedzieć się, jak być bardziej otwartym szefem lub współpracownikiem osoby z ubytkiem słuchu.

Office workers sharing a laugh in a meeting

Zwracaj uwagę na otoczenie 

Ze względu na fakt, iż osoby z ubytkiem słuchu polegają w różnym stopniu na bodźcach wizualnych, unikaj siedzenia bezpośrednio w jasnym świetle lub przy oknie, ponieważ może to utrudnić wyraźne widzenie.

W razie potrzeby wyjaśniaj i powtarzaj swoje wypowiedzi

Pracując z pracownikiem lub przeprowadzając rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem z ubytkiem słuchu, daj tej osobie do zrozumienia, że zawsze może zadawać pytania i prosić o wyjaśnienia, gdy coś jest niejasne. Stworzy to bardziej komfortową atmosferę, w której osoby te poczują się mile widziane i akceptowane.

Korzystaj z komunikacji pisemnej

Zadbaj o wygodną formę komunikacji pisemnej jako narzędzie porozumiewawcze, gdy zajdzie taka potrzeba. Większość platform wideo ma wbudowaną funkcję czatu, ale można też korzystać z tablicy.

Przygotuj przestrzeń do wykorzystania tłumacza

Korzystanie z usług tłumacza może pomóc podczas rozmowy z kandydatem, który komunikuje się językiem migowym. Upewnij się, że tłumacz ma dostęp do transmitowanego dźwięku i obrazu przed rozmową, aby mógł wyraźnie komunikować się z obiema stronami.

Wskaż rozmówcę i tłumacza

Upewnij się, że rozmówca i tłumacz są zawsze widoczni, a ich miniatury w wirtualnych czatach grupowych i podczas rozmowy o pracę są odpowiednio większe i przypięte. Jeśli nie będą przypięte, w niektórych przypadkach znalezienie osoby mówiącej może być trudne, w zależności od liczby osób biorących udział w rozmowie.

Bycie wsparciem w szkole

Twoim głównym zadaniem jako nauczyciela jest upewnienie się, że uczniowie mają dostęp do programu nauczania, odnoszą sukcesy i są odpowiednio zainspirowani do nauki. Jeśli jesteś nauczycielem ucznia z ubytkiem słuchu, rozważ te kilka dodatkowych kroków, aby zapewnić mu taki sam dostęp do edukacji, jak innym uczniom. 

Female student wearing virtual reality glasses while teacher using tablet computer in classroom

Zachowaj elastyczność i szukaj kreatywnych rozwiązań

Kiedy jesteś nauczycielem ucznia z ubytkiem słuchu, z pewnością będzie dla niego korzystne, jeśli poznasz mechanizm jego ubytku słuchu i wykażesz gotowość do kreatywnego znajdowania rozwiązań problemów, które mogą się pojawić. Oczywiście kluczowe znaczenie ma skuteczna komunikacja z uczniem.

Zdobądź podstawową wiedzę na temat ubytku słuchu

Jeśli nie masz jeszcze żadnych doświadczeń z ubytkiem słuchu, możesz nie wiedzieć, jaki wpływ ma on na możliwości słyszenia dziecka. Trochę badań na temat podstaw dotyczących ubytku słuchu może znacznie ułatwić zrozumienie wyzwań, z jakimi borykają się uczniowie z ubytkiem słuchu w klasie. Dzięki większej edukacji możesz rozwiązać te problemy za pomocą pomocnych technik, takich jak obniżanie tonu głosu, wskazanie preferencyjnego miejsca siedzenia, odpowiednie wymawianie i zwracanie się do ucznia podczas mówienia.

Podejmij współpracę z protetykami słuchu 

Jeśli w szkole są protetycy słuchu, na przykład okresowo odwiedzający placówkę protetyk słuchu, logopeda lub nauczyciel wspierający, ważne jest, aby nauczyciel komunikował się z tymi specjalistami, a także współpracował z nimi. 

Postaraj się zrozumieć, jak czuje się uczeń w szkole

Dla osoby z ubytkiem słuchu słuchanie jest wyczerpujące. Ktokolwiek był w obcym kraju bez dobrej znajomości lokalnego języka wie, jak trudno było domyślić się znaczenia słów, znaków albo próbować komunikować się przez cały dzień. 

Sprawdzaj, jak się mają uczniowie z ubytkiem słuchu

Jeśli masz uczniów z ubytkiem słuchu, warto ustawić sobie przypomnienia, aby regularnie sprawdzać, jak się mają nawet w najbardziej zajęte dni. Taki mały krok może mieć dla dziecka olbrzymie znaczenie.

Zacznij wykorzystywać technologię wspomagającą słuchanie 

Technologia wspomagająca słuchanie to kompleksowe rozwiązanie dla sal lekcyjnych, które może zwiększyć dostęp do dźwięku i zredukować hałas w tle. Roger™ Touchscreen Mic to prosty i intuicyjny mikrofon, który nauczyciel może nosić wokół szyi lub umieścić na stole, aby odbierać mowę grupy uczniów i umożliwić dzieciom z ubytkiem słuchu aktywne uczestniczenie w zajęciach.  

Zachęcaj dzieci, aby walczyły o swoje potrzeby

Jeśli stworzysz środowisko, w którym dziecko z ubytkiem słuchu może swobodnie walczyć o swoje potrzeby, mimo że nie słyszy, będziesz bez wątpienia zmieniać życie uczniów, których uczysz.

Excited middle-aged mom and grownup daughter sit on couch at home laugh watching funny video on smartphone, overjoyed mature mother and adult girl child have fun using modern cellphone

Ograniczenia dostępności

Osoby z ubytkiem słuchu muszą każdego dnia pokonywać wiele ograniczeń dostępności. Wszyscy możemy postulować wprowadzanie udogodnień, wdrażanie bardziej dostępnych projektów, stosowanie technologii wspomagających słyszenie i pamiętanie o sytuacjach, które mogą stanowić wyzwanie dla osoby z ubytkiem słuchu, takich jak:

  • Zdalna praca i nauka
  • Aplikacje do zamawiania taksówek i do wspólnych przejazdów
  • Aplikacje dźwiękowe
  • Oglądanie sztuk, filmów lub koncertów
  • Zamawianie w oknach restauracji typu drive-thru
 
Happy  mature couple using  laptop at home

Znajdź gabinet protetyki słuchu

Niezależnie od tego, czy borykasz się z ubytkiem słuchu, czy chcesz skonfigurować aparaty słuchowe, pomożemy Ci znaleźć protetyka słuchu w Twojej okolicy.