Skip to main content
Happy family holidays. Joyful father, mother, baby son walk with fun along edge of sunset sea surf on black sand beach. Active parents and people outdoor activity on summer vacations with children.; Shutterstock ID 717546631; purchase_order: -; job: -; client: -; other: - 717546631
Team meeting in the office
Elder senior old asian couple meeting  specialist professional caucasian doctor visit at home consultant two retirement patient after checkup,health care and medical concept

Zasoby opieki skoncentrowanej na rodzinie 

Opieka skoncentrowana na rodzinie to podejście do opieki zdrowotnej, które uznaje kluczową rolę, jaką odgrywają rodziny i traktuje wszystkich jako partnerów w procesie leczenia. Phonak oferuje protetykom słuchu zasoby umożliwiające wdrożenie zasady opieki skoncentrowanej na rodzinie w ich codziennej praktyce.

 

Korzyści dla protetyka słuchu:

  • Poprawa zaufania i relacji pacjent-usługodawca
  • Lepsze przestrzeganie zasad terapii
  • Wyższy wskaźnik trwałego używania aparatów słuchowych

 

W jaki sposób opieka skoncentrowana na rodzinie wspiera protetyków słuchu

Posłuchaj bezpośrednich wypowiedzi protetyków słuchu o tym, jak wdrożenie opieki skoncentrowanej na rodzinie pomogło im w ich praktyce. 

Śledź nas na

Narzędzia i formularze do poprawy opieki skoncentrowanej na rodzinie

Profesjonalne narzędzia sprawiają, że wdrażanie opieki skoncentrowanej na rodzinie jest łatwe zarówno dla pacjentów, jak i protetyków słuchu.

Dla dorosłych.

Family-Oriented Communication Assessment and Solutions (FOCAS)

FOCAS to narzędzie zaprojektowane w celu uzyskania informacji zarówno od pacjenta, jak i jego rodziny podczas procesu określania potrzeb słuchowych i wyznaczania celów. Zachęca ono pacjentów do emocjonalnego otwarcia się i dzielenia się tym, jak ich podróż ku lepszemu słyszeniu wpłynęła na ich rodzinę, a także zachęca rodziny pacjentów do dzielenia się tym, jak posiadanie członka rodziny z ubytkiem słuchu wpłynęło na ich życie. Zapewnia bezpieczną przestrzeń do otwartej komunikacji i uchwycenia zarówno indywidualnych, jak i wspólnych celów.

Dla dzieci i rodzin

Lista zapytań (QPL)

QPL to pomoce komunikacyjne stworzone, aby zachęcić pacjentów i rodziny do aktywnego udziału w dyskusjach poprzez zaproszenie ich do wyboru pytań i tematów, które chcieliby omówić podczas wizyty. Zapewniają istotne wsparcie społeczne i emocjonalne oraz zachęcają rodziny do dzielenia się z protetykiem słuchu pytaniami i obawami dotyczącymi podróży ich dziecka ku lepszemu słyszeniu. Narzędzie daje rodzinom możliwość zadania pytania o diagnozę i ułatwia proces podejmowania decyzji oraz dokonywania świadomych wyborów.

Handshake

Jak zacząć wdrażać zasady opieki skoncentrowanej na rodzinie

Panel ekspertów ds. opieki skoncentrowanej na rodzinie marki Phonak opracował dziesięć prostych kroków do wdrożenia opieki skoncentrowanej na rodzinie w praktyce klinicznej. Oto pierwsze trzy na początek:

Krok 1 
Zaproś członka rodziny na wizytę u protetyka słuchu, podkreślając powody, dla których powinien na nią pójść.

Krok 2
Skonfiguruj środowisko fizyczne tak, aby członkowie rodziny mogli wygodnie uczestniczyć w konsultacji.

Krok 3
Poinformuj pacjenta i członków rodziny, że ich wkład podczas wizyty będzie bardzo cenny. 

 

Program szkoleń e-learningowych marki Phonak

Dzięki programowi szkoleń e-learningowych marki Phonak możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak ważne jest zaangażowanie członków rodziny w proces rehabilitacji we własnym tempie. Seria składa się z siedmiu modułów stworzonych, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć i przećwiczyć zasady opieki skoncentrowanej na rodzinie.

Business video conferencing. Young man having video call via computer in the home office. Multiethnic business team. Virtual house party. Online team meeting video conference calling from home; Shutterstock ID 1725467707; buyer: -; po: -; job: -; end: -

Aparat słuchowy służy do wzmacniania i przekazywania dźwięku do ucha.

Ładowarka służy do ładowania i przechowywania aparatów słuchowych.

Przystawka Power Pack umożliwia naładowanie aparatu słuchowego bez podłączania ładowarki do sieci elektrycznej.

Roger NeckLoop  zapewnia użytkownikom kompatybilnych aparatów słuchowych bezprzewodowy dostęp do zewnętrznego źródła dźwięku.

Pilot służy do zmiany programów i poziomu głośności aparatów słuchowych.

ComPilot II służy do bezprzewodowego łączenia urządzeń Bluetooth z aparatem słuchowym.

Phonak CROS przesyła dźwięk do aparatu słuchowego Phonak na drugim uchu.

Aplikacja służy to sterowania aparatem słuchowym oraz połączenia z protetykiem słuchu.

Odbiorniki Roger przekazują sygnał dźwiękowy z mikrofonu do aparatu słuchowego.

iCube  służy do programowania aparatów słuchowych za pomocą komputera. 

EasyView Otoblock blokuje dostęp materiału wycisku do błony bębenkowej.

Phonak Target to program do dopasowania aparatów słuchowych przez protetyków słuchu.