Skip to main content
Female Teacher With Two Elementary School Pupils Wearing Uniform Using Digital Tablet At Desk; Shutterstock ID 1447068770; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Udogodnienia dla osób z ubytkiem słuchu w szkole i w pracy

Samorzecznictwo oznacza stawanie w obronie własnych potrzeb i wymaga zarówno wiedzy na temat stanu zdrowia Twojego słuchu, jak również posiadania nowych umiejętności komunikacyjnych. Dzieci z ubytkiem słuchu będą musiały wcześnie rozwinąć te umiejętności, aby potrafiły poprosić o udogodnienia lub pomoc, gdy ich rodzice lub opiekunowie nie są obecni.


Zasoby samorzecznictwa

Oto kilka podstawowych zasobów samorzecznictwa, z których każda osoba z ubytkiem słuchu może skorzystać na początek:

Self- advocacy checklist

Ta lista kontrolna zawiera sugerowane umiejętności związane z osobistym zdrowiem i informacjami medycznymi, słuchem i innymi technologiami wspomagającymi oraz udogodnieniami.

Personal profile and accommodations plan

Ten plan opisuje w pewnym stopniu, kim jesteś, Twój ubytek słuchu, Twoje preferencje dotyczące komunikowania się i używane przez Ciebie technologie. Wykorzystaj ją, aby rozpocząć rozmowę o preferowanych praktykach komunikacyjnych z każdym, kto może się z Tobą komunikować. 

Hearing loss notification card

Wydrukuj i wypełnij tę kartę i noś ją w portfelu na wypadek, gdyby zaszła potrzeba jej użycia w nagłych wypadkach lub w celu wyjaśnienia, jak najlepiej się komunikować.

Children (8-9) with female teacher learning in classroom
In Elementary School Classroom Brilliant Black Girl Writes in Exercise Notebook, Taking Test and Writing Exam. Junior Classroom with Diverse Group of Children Working Diligently and Learning
Back to School Concept.Happy Funny little asian girl running and very excited and glad when she go back to school.Happy toddler child from kindergarten school.School kid girl with japan bag.Education.; Shutterstock ID 1655502538; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Udogodnienia i modyfikacje dla niedosłyszących uczniów

W szkole

Udogodnienia zapewniają lepszy dostęp do komunikacji. Typowe udogodnienie dla osoby z ubytkiem słuchu obejmuje korzystanie z technologii wspomagającej systemu Roger lub tłumacza amerykańskiego języka migowego.

W zależności od wielu czynników, uczniowie z ubytkiem słuchu mogą uczyć się w szkole publicznej lub prywatnej w toku edukacji specjalistycznej lub w domu.

Zalecenia mogą być przekazywane w ramach specjalnych potrzeb edukacyjnych. Plan jest opracowywany we współpracy z ekspertami ds. ubytku słuchu, rodzicami, nauczycielami i uczniami w celu ograniczenia barier w edukacji. Plany te pomagają zapewnić dostęp do środowiska nauki. Racjonalne udogodnienia zapewniają każdemu dostęp do edukacji i pracy.

Aktywne uczestniczenie w zajęciach we współczesnej klasie

Dla wszystkich uczniów, od dzieci przez nastolatków po młodych dorosłych na uniwersytecie, dla osób z problemami ze słuchem ważne jest, aby dobrze słyszeć w szkole. Sale lekcyjne to dynamiczne miejsce interakcji i nauki. Aby w pełni uczestniczyć, każde dziecko musi dobrze słyszeć nie tylko nauczyciela, ale także kolegów z klasy i dźwięk z urządzeń multimedialnych w klasie. 

Szablon „Słuch i ja”

Zasób do pracy w klasie, który umożliwia dzieciom i nastolatkom w różnym wieku rozmowę na temat ich ubytku słuchu. Ten szablon programu PowerPoint składa się z około 30 slajdów, które uczniowie z ubytkiem słuchu mogą dowolnie wybierać i prezentować kolegom z klasy.

Szablon zawiera zabawne fakty, animowane ilustracje i filmy podkreślające istotne tematy, takie jak  

 • „W jaki sposób słyszymy”,
 • „Rodzaje ubytku słuchu”,
 • „Jak działają aparaty słuchowe”,
 • „Wskazówki, które pomogą mi Ciebie usłyszeć” i
 • „Jak chronić słuch”. 

Szablon umożliwia dzieciom przesyłanie swoich zdjęć, swoich pomocy słuchowych, a nawet audiogramu w celu spersonalizowania.

Celem tego zasobu jest wspieranie uczniów z ubytkiem słuchu:
 • dzielenie się informacjami o podróży ku lepszemu słyszeniu z innymi uczniami 
 • zyskanie poczucia komfortu i pewności siebie podczas rozmawiania o ubytku słuchu 
 • zdobycie umiejętności samorzecznictwa i zwiększanie niezależności 
 • czerpanie dumy z używanych rozwiązań słuchowych 
 • udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące ubytku słuchu na końcu prezentacji

Dostępne są 2 wersje szablonu. Wersja dla młodszych dzieci (5–10 lat) oraz wersja dla starszych dzieci i młodzieży (11 lat i więcej). Obie wersje mają tę samą treść, ale ilustracje dzieci w każdym szablonie odzwierciedlają różne grupy wiekowe. 

 
Female Teacher With Digital Tablet Teaches Group Of Uniformed Elementary Pupils In School Classroom; Shutterstock ID 1448056130; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
teacher helping schoolboy working on laptop during lesson

Porady dla nauczycieli dotyczące zachowania w klasie

Jako nauczyciel, który może mieć w swojej klasie uczniów z problemami związanymi ze słuchem, możesz skorzystać z kilku wskazówek, jak dostosować się do potrzeb osób z ubytkiem słuchu i korzystać z urządzeń marki Phonak, takich jak aparaty słuchowe i technologia Roger.

 • Powtarzaj odpowiedzi i komentarze innych uczniów
 • Powtarzaj instrukcje więcej niż jeden raz
 • Upewniaj się, że Twoje usta są widoczne, staraj się nie odwracać plecami do uczniów
 • Mów wyraźnie
 • Nie stawiaj uczniów z ubytkiem słuchu w centrum uwagi (np. Rozumiesz?)
 • Poproś innych uczniów, aby mówili głośniej i wolniej
 • Pamiętaj, aby rozmawiać bezpośrednio z uczniem (nie przez tłumacza)
 • Nauczyciele powinni mówić głośno, wyraźnie i zrozumiale
Nie masz doświadczenia z technologią wspomagającą słyszenie?

Oto kilka dobrych wskazówek, o których warto pamiętać podczas korzystania z technologii wspomagania słuchu w klasie:

 • Aparaty słuchowe nie pozwalają słyszeć „normalnie”, ponieważ urządzenia te nie przywracają prawidłowego słyszenia, ale mogą zapewnić poprawę w obszarze aktywności związanych ze słyszeniem. 
 • Używaj funkcji wyświetlania napisów lub wyświetlania napisów w czasie rzeczywistym, jeśli jest dostępna. 
 • Zastanów się, z jakich mediów korzystasz podczas sprawdzianów dla uczniów – używanie samego pliku dźwiękowego postawi uczniów z ubytkiem słuchu w niekorzystnej sytuacji.
 • Nauczyciele i uczniowie muszą wiedzieć, jak rozwiązywać problemy związane z technologią słyszenia.
 • Daj uczniom większą swobodę w doborze wzmocnienia.  
Wskazówki dotyczące zarządzania klasą

Jako nauczyciel z pewnością spotkasz uczniów z ubytkiem słuchu. Oto kilka wskazówek dotyczących tworzenia i promowania integracyjnej klasy, w której osoby z ubytkiem słuchu mogą się dobrze rozwijać:

 • Podawaj wskazówki na piśmie
 • Zapisuj zadania na tablicy lub w aplikacji do planowania dla łatwego dostępu
 • Zapewniaj pisemną transkrypcję filmów lub materiałów wideo, które nie mają napisów
 • Rozważ przeprowadzanie testów w małych grupach uczniów

Niektórzy uczniowie, z którymi się spotykasz, mogą cierpieć na jednostronny ubytek słuchu — trwały ubytek słuchu tylko w jednym uchu, podczas gdy drugie ucho ma normalny słuch. Osoby z jednostronnym ubytkiem słuchu mogą mieć trudności ze zorientowaniem się, z którego kierunku dochodzą dźwięki, mogą być mniej świadome dźwięków po stronie z ubytkiem słuchu i mieć trudności z rozumieniem w hałaśliwym otoczeniu.

Aby zrozumieć, co słyszy uczeń z jednostronnym słyszeniem, możesz doświadczyć jednostronnego ubytku słuchu podczas tych zajęć w klasie – słuchanie tylko jednym uchem, aby zrozumieć jednostronny ubytek słuchu

 
happy multicultural teens looking at laptop and sitting on sofa; Shutterstock ID 772791274; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Three teenagers sitting on ping-pong table and showing something on a smartphone.
Young football players being coached by their trainer.

Dla nastolatków

Gdy dzieci z ubytkiem słuchu dorastają do wieku młodzieńczego lub nastoletniego, zmieniają się ich potrzeby. Mogą stawać się bardziej niezależne, zacząć wyrażać swoje oczekiwania i mieć inne pomysły na opiekę audiologiczną. Wraz z rodzicem lub opiekunem, a także protetykiem słuchu, nastolatki z ubytkiem słuchu mogą znaleźć aparaty słuchowe, które pomogą im tworzyć relacje w domu, szkole, pracy i z przyjaciółmi. Kiedy nastolatki zaczynają godzić szkołę z pracą w niepełnym wymiarze godzin, samorzecznictwo staje się ważniejsze.

HearingLikeMe

HearingLikeMe to społeczność internetowa dla osób, na których życie wpływa ubytek słuchu. Wykorzystywanie niesamowitych historii i anegdot z życia osobistego działa inspirująco w prawie każdej sytuacji związanej z ubytkiem słuchu.

Społeczność łączy ludzi z całego świata i obejmuje najwyżej ocenianą witrynę z wiadomościami i stylem życia, kanał YouTube i nie tylko.

Została stworzona z prostego powodu: ponieważ dzielenie się historiami z innymi to potężne narzędzie. Razem możemy nauczyć się żyć z ubytkiem słuchu w lepszy sposób i doprowadzić do bardziej znaczących zmian.

Strona internetowa HearingLikeMe.com to doskonałe forum dla przemyślanych felietonów, artykułów informacyjnych, wspaniałych historii, filmów, porad dotyczących aparatów słuchowych dla nastolatków i nie tylko.  

Oto przykłady interesujących artykułów:
Przewodnik dotyczący planowania dostępu

Ten przewodnik jest przeznaczony dla nastolatków i młodych dorosłych z ubytkiem słuchu, a opracował go zespół audiologów i pedagogów osób niesłyszących. Dostarcza informacji i narzędzi, które pomogą poprawić komunikację i zwiększyć udział w zajęciach szkolnych oraz innych aktywnościach. Jeśli jesteś uczniem, pomoże to również w zaplanowaniu fazy przejścia na studia i rozpoczęcia pracy.

Oceny

Wypełnij te oceny i narzędzia do planowania nauki, aby zidentyfikować swoje umiejętności i braki wymagające dalszej nauki, aby zostać orędownikiem własnych potrzeb komunikacyjnych. 

Transition checklist

Niniejsza lista kontrolna dotyczy kilku obszarów, które są ważne dla rozwoju samorzecznictwa i osobistej odpowiedzialności. 

Transition planner

Pomaga to uporządkować cele nauki określone na liście kontrolnej fazy przejścia. Obejmuje Twoje cele, niezbędne zasoby i osoby, które pomogą Ci w osiągnięciu tych celów.

Self-assessment

Ta ocena dotyczy w szczególności poznania Twojego słuchu, ubytku słuchu, technologii i praw, które Ci przysługują jako osobie z ubytkiem słuchu. 

Self-assessment planner

Pomaga to uporządkować informacje, nad którymi będziesz pracować. Ważne jest, aby określić swoje cele, potrzebne zasoby, osoby, które pomogą ci w osiągnięciu tych celów, harmonogram i ocenę.

Significant other assessment of communication

Oceny te zostały wykonane w celu zidentyfikowania trudności komunikacyjnych związanych z ubytkiem słuchu. Istnieją dwie listy kontrolne: jedna dla Ciebie i jedna dla znajomego do wypełnienia.

 
Large Group of Multi Ethnic Students Working on the Laptops while Listening to a Lecture in the Modern Classroom. Bright Young People Study at University.; Shutterstock ID 1077839363; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Student Exchange Program. Two multiracial students standing in university library.
Happy team of high school girls and guys studying together. Group of multiethnic classmates smiling in university library. Group of young people sitting at table working on school assignment.; Shutterstock ID 1892185096; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Zasoby służące do finansowania

Dla uniwersytetu

Istotną kwestią jest sprawdzenie czy dostępne są zasoby służące dofinansowaniu nauki akademickiej, technologii wspomagających i innych usług. Każda agencja ma własne wytyczne, których należy przestrzegać. Upewnij się, że wszystkie dokumenty są wypełnione. Zdarza się, że prośby o dofinansowanie są odrzucane. Nie bój się spróbować ponownie. Warto skontaktować się z lokalnym biurem rehabilitacji zawodowej, aby omówić korzyści związane z osobistymi aparatami słuchowymi, technologią wspomagającą, nauką akademicką i pracą, a także innymi usługami.

Porównanie kosztów powszechnych form wsparcia

Szacunkowe koszty tłumaczeń, napisów i technologii wspomagania słuchu przedstawiono w tabeli porównawczej kosztów. Pokazuje ona szacunkowe wartości powszechnie dostępnych usług, które są świadczone przez szkoły, uczelnie i miejsca pracy. Koszty mogą się różnić w zależności od miejsca zamieszkania lub dostępności usług.

 
Black Businesswoman Sitting at Her Desk Working on a Laptop Computer
Dobry słuch pomaga zwiększyć pewność siebie w karierze zawodowej

Dla pracy

Zapytana, jakiego rodzaju wyzwania mogą się pojawić, Rakita wymieniła niektóre z najczęstszych. „Istnieje różnica między proszeniem kogoś o powtórzenie, ponieważ nie usłyszało się lub nie zrozumiało tej osoby, a proszeniem jej o powtórzenie, ponieważ nie do końca rozumie się, o co jej chodzi” – powiedziała.

Często pacjenci wyjaśniają, że mają świadomość, że ktoś coś mówi, i rozumieją niektóre słowa, ale nie na tyle, aby w pełni zrozumieć to, co zostało powiedziane.