Skip to main content
Group Of Senior Friends On Hike In Countryside Talking And Laughing Together
Portrait of a happy businesswoman in office with colleagues in background
Happy mature middle-aged man businessman freelancer father having online video call conference conversation on laptop remotely with colleagues, friends, children, doctor`s appointment.; Shutterstock ID 2006564918; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Test słuchu online

Skrining słuchowy to konfigurowalny test słuchu online, które można zintegrować ze stroną internetową swojej kliniki lub materiałami marketingowymi, aby zwiększać świadomość związaną z ubytkiem słuchu i potencjalnie przyciągnąć więcej pacjentów. Pomaga to również poprawić jakość obsługi online osób poszukujących potencjalnych rozwiązań problemu ubytku słuchu. 

Happy millennial african american man in glasses wearing headphones, enjoying watching educational webinar on laptop. Smiling young mixed race businessman holding video call with clients partners.; Shutterstock ID 1660490494; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Korzyści wynikajce ze skriningu słuchowego

Skrining słuchowy to łatwe w użyciu narzędzie online, które zapewnia ogromne korzyści zarówno potencjalnym pacjentom, jak i pracownikom służby zdrowia.

Obietnice

 • Skrining słuchowy pozwala na wykonanie testu w średnim czasie poniżej 3 minut i zapewnia natychmiastowe wyniki.
 • Skrining słuchowy wykorzystujący szacowany model audiogramu (AEM) dokładnie identyfikuje 81% dorosłych z ubytkiem słuchu.
 • Co najmniej 90% osób bez ubytku słuchu jest prawidłowo identyfikowanych jako osoby, które przeszły skrining słuchowy.
 • Phonak Skrining Słuchowy został uznany za najwyżej oceniane internetowe testowanie słuchu przez Forbes Health.1

Korzyści dla pacjentów

Potencjalni pacjenci poszukują skutecznych sposobów na przetestowanie swojego słuchu. Chcą wiedzieć, czy mają ubytek słuchu i czy powinni zacząć działać. Skrining słuchowy to prosty test online, który może pomóc odpowiedzieć na pytania i zasugerować dalsze kroki.  

 • Pomaga budować świadomość dotyczącą ubytku słuchu i sposobów chronienia się przed nim 
 • Zapewnia szacunkowe wyniki ubytku słuchu 
 • Oferuje wskazówki dotyczące dalszych kroków i kontaktów

Korzyści dla protetyków słuchu 

Skrining słuchowy to potężne narzędzie umożliwiające docieranie do potencjalnych pacjentów i nawiązywanie z nimi relacji. Dla niektórych pacjentów jest to pierwszy krok do zbadania ich ubytku słuchu i możliwości protezowania. Może być również wykorzystywany jako podstawowe wezwanie do działania dla pacjentów, którzy preferują wirtualną obsługę, lub jako potężny dodatkowy motywator dla tych, którzy poszukują form zaangażowania o niskim ryzyku. 

 • Pozwala na dostosowanie narzędzi do generowania nowych możliwości sprzedaży i tworzenie ukierunkowanych kampanii marketingowych 
 • Zapewnia szczegółowe wykresy wyników z szacowanymi wartościami dBHL na pulpicie nawigacyjnym skriningu słuchowego
 • Pomaga przygotować się do przyszłych konsultacji w oparciu o szacunkowe wyniki testu ubytku słuchu u pacjentów 
 

Zostań naszym partnerem

Jako partner marki Phonak uzyskasz dostęp do rozwiązań słuchowych jednego z wiodących w branży producentów, naszej obszernej biblioteki i zasobów oraz wsparcia marketingowego, które pomoże Ci w rozwoju Twojej firmy, wydarzeń społecznościowych, szkoleń i nie tylko. 

Business video conferencing. Young man having video call via computer in the home office. Multiethnic business team. Virtual house party. Online team meeting video conference calling from home; Shutterstock ID 1725467707; buyer: -; po: -; job: -; end: -
Phonak Hearing Screener app interfaces on two laptops

Funkcje skriningu słuchowego

Najnowocześniejsze funkcje sprawiają, że skrining słuchowy jest prostym i skutecznym sposobem identyfikacji i pozyskiwania potencjalnych pacjentów, który jednocześnie odpowiada na kilka typowych potrzeb pracowników służby zdrowia.

Pomaga zwiększać możliwości sprzedażowe

 • Konfigurowalny i łatwy do zagnieżdżenia na stronach internetowych klinik
 • Dostarcza dane kontaktowe pacjenta do dalszych wizyt 
 • Ocenia liczbę interakcji na pulpicie nawigacyjnym i oferuje szczegółowe raporty od każdego użytkownika, który je ukończy

Spełnia potrzeby pacjentów

 • Pomaga budować świadomość dotyczącą ubytku słuchu i sposobów chronienia się przed nim
 • Przeprowadza pacjentów przez cztery pytania dotyczące słyszenia sytuacyjnego, po których następuje test trzech tonów
 • Zapewnia szacunkowe wyniki ubytku słuchu wraz z kolejnymi krokami i danymi kontaktowymi 

Dostarcza użyteczne informacje

 • Daje możliwość pierwszego dopasowania aparatu słuchowego
 • Oferuje sposób oszacowania ubytku słuchu jako punktu odniesienia, chociaż nie może zastąpić dokładnej audiometrii i nie jest badaniem klinicznym
 • Zbiera pomiary dBHL dla każdej z badanych częstotliwości i zapewnia dostęp do szczegółowych raportów od każdego użytkownika
 

Przypisy

1. Lester, J., Hall, A. (2023, January 19). Best Online Hearing Tests Of 2023. Forbes Health. https://www.forbes.com/health/hearing-aids/best-online-hearing-test/