Z kim się skonsultować w kwestii łagodzenia szumów usznych?

Uzyskaj pomoc

Z kim się skonsultować

Rozpoznanie rodzaju szumów usznych pozwala określić, do jakiego specjalisty należy się udać

Ostre szumy uszne: Niczym nieuzasadnione dzwonienie w uszach pojawiające się nagle i trwające krócej niż trzy miesiące. Każda nagła zmiana w obszarze słuchu lub w uszach powinna zostać omówiona z otolaryngologiem. Dotyczy to ostrych szumów usznych oraz każdej zmiany we wrażeniach słuchowych i odbiorze dźwięków z otaczającego świata. Wiele dolegliwości jest całkowicie uleczalnych — pod warunkiem, że są leczone wcześnie.

Przewlekłe szumy uszne: Ciągłe dzwonienie w uszach trwające dłużej niż trzy miesiące. Zalecamy skonsultowanie się z laryngologiem i protetykiem słuchu, który ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w leczeniu pacjentów borykających się z problemem szumów usznych. Protetycy słuchu mają głęboką wiedzę na temat różnych terapii pozwalających łagodzić szumy uszne. Są w stanie szczegółowo omówić indywidualne potrzeby pacjenta i możliwe rozwiązania problemu.

Czego można się spodziewać

Czego mogę się spodziewać po pierwszej wizycie u protetyka słuchu?

Nie ma standardowej procedury diagnozowania czy łagodzenia szumów usznych. Podczas badania można jednak spodziewać się kilku podstawowych czynności. Nie denerwuj się ani nie zamartwiaj badaniem słuchu — większość ludzi cierpiących na przewlekłe szumy uszne ma pewien stopień ubytku słuchu, często bardzo lekki i prawie niedostrzegalny. W związku z tym podczas diagnozowania szumów usznych zawsze przeprowadzane jest badanie słuchu.

Etap 1. Diagnozowanie szumów usznych w ramach ankiety

Etap 2. Analiza szumów usznych i badanie słuchu

Etap 3. Wyjaśnienie indywidualnych wyników z etapów 1 i 2

Etap 4. Wskazanie produktów z serii Tinnitus Balance marki Phonak odpowiednich do łagodzenia danego rodzaju szumów usznych

Etap 5. Porady i ustalenie celów

Może być konieczne skierowanie do innych specjalistów, np. otolaryngologa, fizjoterapeuty czy dentysty.

Znajdź najbliższy gabinet protetyki słuchu

Znajdź najbliższy gabinet protetyki słuchu

Wykonaj kolejny krok i umów się na wizytę do protetyka słuchu.

Znajdź protetykaPodmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH