Skip to main content
Sky Lumity

Funkcje i poziomy możliwości

Kluczowe funkcje

Uniwersalna łączność

Rejestrowanie danych dotyczących zdrowia

Możliwość ładowania

Kompatybilność z aplikacją do obsługi aparatów słuchowych myPhonak

Kompatybilność z akcesoriami bezprzewodowymi marki Phonak i urządzeniami Roger

Funkcje we wszystkich urządzeniach Sky Lumity

Speech in noise
Mowa w hałasie
Dostosowuje i zmniejsza hałas z tyłu w czasie rzeczywistym oraz zastosowuje i optymalizuje stosunek sygnału do szumu (SNR) w hałaśliwym otoczeniu.
Calm situation
Spokojne sytuacje
Zapewnia optymalne wzmocnienie dla rozumienia mowy i komfortu słuchania podczas cichych rozmów sam na sam.
Comfort in noise
Komfort w hałasie
Aktywnie redukuje hałas, zwiększając komfort, gdy nie ma rozmowy.
Music
Muzyka
Zapewnia większy zakres dynamiki, wolną kompresję i większe wzmocnienie, gwarantując pełniejsze i bogatsze brzmienie muzyki.
Acoustic phone
Telefon akustyczny
Kluczowa funkcja DuoPhone przesyła sygnał w czasie rzeczywistym do drugiego ucha, dzięki czemu głos rozmówcy jest słyszalny w obojgu uszach ze średnią korzyścią 3,1 dB SNR.
Auto acclimatization
Auto aklimatyzacja
Auto aklimatyzacja służy do automatycznego zwiększania wzmocnienia pacjenta podczas korzystania z urządzenia. Poziom początkowy, szybkość aklimatyzacji i poziom docelowy można łatwo dostosować.
Environmental balance
Balans środowiskowy
Balans środowiskowy to funkcja umożliwiająca modyfikację głośności w aparatach słuchowych Phonak w taki sposób, że pacjent poprzez naciśnięcie regulacji głośności dostosowuje stosunek głośności między sygnałem przesyłanym strumieniowo a dźwiękami otoczenia.
Whistle block
WhistleBlock
WhistleBlock rozróżnia naturalnie występujące dźwięki przypominające sprzężenie zwrotne od prawdziwego sprzężenia zwrotnego. Oznacza to zwiększoną słyszalność i jakość dźwięku bez irytującego sprzężenia zwrotnego.
UltraZoom
UltraZoom
Technologia kierunkowa mikrofonów to sprawdzona metoda skutecznej poprawy zrozumiałości mowy przy hałasie w tle. UltraZoom to adaptacyjna, wielokanałowa technologia kierunkowa mikrofonów, dostępna automatycznie w systemie AutoSense OS lub w programie manualnym.
Quick sync
QuickSync
Jedno dotknięcie steruje dwoma urządzeniami. Natychmiastowy szerokopasmowy transfer danych między dwoma urządzeniami zapewnia, że ustawienia głośności i programu są zawsze zrównoważone i zsynchronizowane. Jedno dotknięcie przycisku wyboru programu lub regulatora głośności powoduje natychmiastową identyczną zmianę w drugim aparacie.
SoundRecover2
SoundRecover2
Następna generacja SoundRecover jeszcze bardziej poprawia słyszalność mowy i wykorzystuje algorytm adaptacyjnego obniżania częstotliwości. Jakość dźwięku średnich i niskich częstotliwości jest zachowana, podczas gdy dźwięki o wysokiej częstotliwości stają się słyszalne. Zapewnia to optymalne wrażenia słuchowe dla większej liczby użytkowników niż kiedykolwiek wcześniej.
AOV
AOV
Opatentowany, wielowymiarowo ważony algorytm ustawia idealną docelową „masę akustyczną” dla każdego otworu wentylacyjnego. Zaawansowane oprogramowanie do modelowania 3D generuje zindywidualizowany otwór wentylacyjny. Ta unikalna wartość Akustycznie Zoptymalizowanej Wentylacji (AOV) jest kodowana w każdym aparacie i wykorzystywana do optymalizacji obliczeń dopasowania. Okluzję można teraz zredukować do najniższego możliwego poziomu. Ta wyjątkowa innowacja marki Phonak jest dostępna w pełnej gamie indywidualnych produktów i stylów. Rozwiązanie to jest również dostępne dla osób noszących aparaty zauszne BTE ze SlimTip, SlimTip Soft, cShell lub xShell.
RogerDirect™
Media-mowa + mikrofon
RogerDirect + mikrofon
PartnerMic + mikrofon
Media-muzyka + mikrofon
Rozmowa telefoniczna + mikrofon
Program pacjenta

Porównanie unikalnych funkcji

Funkcje

Komfort w pogłosie

Komfort w pogłosie

Mowa w samochodzie

Mowa w samochodzie

Mowa w dużym hałasie

Mowa w dużym hałasie

Muzyka

Muzyka

Komfort w hałasie

Komfort w hałasie

Mowa w hałasie

Mowa w hałasie

Spokojne sytuacje

Spokojne sytuacje

Media-mowa + mik

Media-mowa + mik

Media-muzyka + mikrofon

Media-muzyka + mikrofon

Maks. liczba dodatkowych programów

Maks. liczba dodatkowych programów

4

4

4

4

Komfort w pogłosie

Komfort w pogłosie

Mowa w dużym hałasie

Mowa w dużym hałasie

Mowa z 360°

Mowa z 360°

Mowa w hałasie

Mowa w hałasie

Spokojne sytuacje

Spokojne sytuacje

Komfort w hałasie

Komfort w hałasie

Muzyka

Muzyka

Telefon akustyczny

Telefon akustyczny

Program indywidualny

Program indywidualny

SpeechSensor

SpeechSensor

Udoskonalenie Mowy

Udoskonalenie Mowy

StereoZoom 2.0

StereoZoom 2.0

Dynamiczna Redukcja Szumu

Dynamiczna Redukcja Szumu

Słyszenie z Czujnikiem Ruchu

Słyszenie z Czujnikiem Ruchu

RogerDirect

RogerDirect

Roger i ustawienia kierunkowe – przesyłanie strumieniowe

Roger i ustawienia kierunkowe – przesyłanie strumieniowe

UltraZoom

UltraZoom

EchoBlock

EchoBlock

Asystent Siri/Google, wstrzymaj/wznów przesyłanie strumieniowe, odbierz/zakończ połączenie telefoniczne

Asystent Siri/Google, wstrzymaj/wznów przesyłanie strumieniowe, odbierz/zakończ połączenie telefoniczne

SoundRelax

SoundRelax

DuoPhone

DuoPhone

Real Ear Sound

Real Ear Sound

Funkcje dot. zdrowia

Funkcje dot. zdrowia

WindBlock

WindBlock

Dopasowanie do Preferencji Użytkownika

Dopasowanie do Preferencji Użytkownika

Tinnitus Balance

Tinnitus Balance

Auto aklimatyzacja

Auto aklimatyzacja

Balans środowiskowy

Balans środowiskowy

SoundRecover2

SoundRecover2

WhistleBlock

WhistleBlock

NoiseBlock

NoiseBlock

QuickSync

QuickSync

AOV

AOV

Kanały dokładnego strojenia

Kanały dokładnego strojenia

20

20

16

12