157A W pełni wykorzystaj możliwości aparatu słuchowego | Phonak
0