Codzienne użytkowanie aparatów słuchowych

Często zadawane pytania

Co należy zrobić, jeśli z aparatu słuchowego nie wydobywa się żaden dźwięk lub jeśli dźwięk brzmi ciszej niż zwykle?

Najpierw należy sprawdzić, czy działa regulator głośności i czy można go użyć, aby zwiększyć poziom głośności. W tym celu należy ująć aparat słuchowy w dłoń i delikatnie go ścisnąć. Aparat słuchowy powinien wyemitować świszczący dźwięk. Należy sprawdzić dźwiękowód i wkłądnkę/nakładkę pod kątem nagromadzenia woszczyny lub obecności wilgoci, a w razie potrzeby — wyczyścić je.

Należy sprawdzić, czy bateria została włożona prawidłowo, z uwzględnieniem oznaczeń. W razie braku poprawy należy wymienić baterię. Jeżeli problem utrzymuje się, należy skontaktować się z protetykiem słuchu.

Co należy zrobić, jeśli bateria bardzo szybko się rozładowuje?

Należy włożyć nową baterię i zanotować dokładnie czas jej działania. Uzyskane informacje należy przekazać protetykowi słuchu, który udzieli potrzebnej pomocy i porady.

Jak długo można przechowywać baterie? Czy baterie rozładowują się samoczynnie?

Stosowane obecnie baterie do aparatów słuchowych wykorzystują cynk i tlen. To dlatego z jednej strony każdej baterii do aparatu słuchowego znajduje się kolorowa nalepka. Nalepka stanowi gwarancję szczelności baterii. Po zerwaniu z baterii cynkowo-powietrznej nalepki następuje aktywacja baterii poprzez zassanie powietrza przez maleńkie otwory. W związku z tym nie należy usuwać nalepki do czasu, gdy konieczne będzie jej użycie. Po usunięciu nalepki zaleca się odczekanie około 2 minut przed umieszczeniem baterii w urządzeniu.

Co należy zrobić, jeśli z aparatu słuchowego wydobywają się trzeszczące lub brzęczące dźwięki?

Należy sprawdzić, czy dźwiękowód lub nakładka nie są wilgotne oraz czy nie nagromadziła się na nich woszczyna. Należy sprawdzić dźwiękowód pod kątem uszkodzeń (przebarwienia, stwardnienie lub pęknięcia) i w razie konieczności dokonać jego wymiany. Jeżeli problem utrzymuje się, należy skontaktować się z protetykiem słuchu.

Co należy zrobić, jeśli z aparatu słuchowego wydobywają się świszczące dźwięki?

Należy sprawdzić, czy nakładka jest prawidłowo i pewnie dopasowana. Jeżeli problem utrzymuje się przy prawidłowo i pewnie dopasowanej słuchawce, należy skonsultować się z protetykiem słuchu w celu zbadania ucha.

Co należy zrobić w przypadku wystąpienia bólu lub zapalenia uszu?

Należy wyjąć aparat słuchowy i skonsultować się z protetykiem słuchu. Jeśli problem będzie występował dalej, należy skontaktować się z lekarzem.