Koszty i finansowanie aparatu słuchowego

Często zadawane pytania

Ile kosztuje aparat słuchowy?

Ceny ustalane są przez dostawców usług medycznych na podstawie oferowanych produktów i usług. Więcej informacji uzyskasz u protetyka słuchu.  

Gdzie można uzyskać informacje na temat pomocy w pokryciu kosztów zakupu aparatów słuchowych?

Poniżej znajdują się linki do niektórych organizacji, które mogą być pomocne. Proszę również skonsultować się z protetykiem słuchu, aby ustalić, czy dostępne są lokalne zasoby.

Organizacje, które mogą być pomocne: Lions Clubs International Member CenterSertoma, Hearing Loss Association of America, Easter Seals

Czy moje ubezpieczenie obejmuje zakup aparatów słuchowych?

Pokrywanie kosztów różni się. Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w celu uzyskania szczegółowych informacji.Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH