Skip to main content

Czy po zainstalowaniu najnowszej wersji aplikacji myPhonak Program Indywidualny zniknie?

Czy po pobraniu i zainstalowaniu najnowszej wersji aplikacji wszystkie Programy Indywidualne znikną?

Po aktualizacji myPhonak Programy Indywidualne nie zostaną utracone.
Aparaty słuchowe Phonak Paradise i Lumity  mają jednak ograniczenie do 10 Programów Indywidualnych.
Uwaga:
– jeśli utworzono powyżej 10 Programów Indywidualnych, można wykorzystać maksymalnie tylko 10.
– jeśli z tego samego Programu Podstawowego zostaną utworzone więcej niż 4 Programy Indywidualne, nastąpi konieczność usunięcia 1 lub więcej z tych programów, aby nie przekroczyć dopuszczalnego limitu.