Skip to main content

Dlaczego moje ładowalne aparaty słuchowe marki Phonak nie włączają się?

Aparat słuchowy marki Phonak nie włącza się po wyjęciu z ładowarki. Nie miga zielona lampka uruchamiania, dioda LED wskaźnika jest wyłączona, a z aparatu słuchowego nie dobiega dźwięk.
Możliwe przyczyny i sposoby rozwiązania problemów:
  • Ustawienia funkcji automatycznego włączania. Jeśli funkcja automatycznego włączania jest wyłączona, aparaty słuchowe nie włączą się automatycznie po wyjęciu z ładowarki. Aby ręcznie włączyć aparaty słuchowe, naciśnij i przytrzymaj dolną część przycisku aparatu słuchowego przez 3 sekundy, aż wskaźnik świetlny zacznie migać na zielono.
  • Aparat słuchowy jest całkowicie rozładowany. Aparaty słuchowe nie ładowały się, ponieważ ładowarka nie została prawidłowo podłączona do źródła zasilania lub aparaty słuchowe nie zostały prawidłowo włożone do ładowarki. Umieść ładowalny aparat słuchowy w ładowarce podłączonej do zasilania i odczekaj trzy godziny, niezależnie od zachowania diody LED.
  • Należy ponownie uruchomić aparat słuchowy. Naciśnij dolną część przycisku aparatu słuchowego i przytrzymaj go przez co najmniej 15 sekund. Umieść aparat słuchowy w ładowarce podłączonej do zasilania i zaczekaj, aż wskaźnik świetlny zamiga na zielono. Może to zająć nawet 30 sekund. Aparat słuchowy powinien być teraz gotowy do użycia.
Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z protetykiem słuchu w celu uzyskania pomocy.