Skip to main content

Dlaczego z moich aparatów słuchowych marki Phonak nie wydobywa się żaden dźwięk?

Aparaty słuchowe marki Phonak nie działają. Brak dźwięku z aparatów słuchowych (brak wzmocnienia).
Rozwiązywanie problemów z ładowalnymi modelami aparatów słuchowych marki Phonak:
  • Zablokowana słuchawka/część uszna: wyczyść wlot słuchawki/część uszną. Wymień filtr woskowiny, jeśli Twój model aparatu słuchowego jest wyposażony w filtr przeciwwoskowinowy.
  • Aparat słuchowy wyłączony: naciśnij dolną część przycisku wielofunkcyjnego na 3 sekundy.
  • Bateria całkowicie rozładowana: naładuj baterię.
  • Przycisk został przypadkowo wyłączony w wyniku naciśnięcia na dłużej niż 15 sekund: umieść aparat słuchowy w ładowarce podłączonej do zasilania i poczekaj, aż wskaźnik świetlny zacznie migać na zielono. Może to zająć nawet 30 sekund. Aparat słuchowy jest teraz gotowy do użycia.

Rozwiązywanie problemów z nieładowalnymi modelami aparatów słuchowych marki Phonak:
  • Zablokowana część uszna/słuchawka: wyczyść wlot słuchawki/część uszną. Wymień filtr woskowiny, jeśli Twój model aparatu słuchowego jest wyposażony w filtr przeciwwoskowinowy.
  • Aparat słuchowy wyłączony: włącz aparat słuchowy, całkowicie zamykając komorę baterii.
  • Całkowicie rozładowana bateria: naładuj baterię.
  • Bateria nie została prawidłowo włożona: włóż prawidłowo baterię. Umieść baterię w komorze baterii jej płaską stroną skierowaną ku górze. Płaska strona jest oznaczona symbolem „+” na naklejce lub na baterii.

Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z protetykiem słuchu w celu uzyskania pomocy.