Skip to main content

Dlaczego dioda LED aparatu słuchowego marki Phonak nadal miga po ładowaniu trwającym ponad 3 godziny?

Mój aparat słuchowy Phonak nie ładuje się do poziomu 100%. Aparat słuchowy znajduje się w ładowarce przez całą noc, a dioda LED na aparacie słuchowym nie świeci ciągłym zielonym światłem.
Lampka LED migająca na czerwono, pomarańczowo lub zielono, gdy aparaty słuchowe znajdują się w ładowarce, oznacza, że trwa proces ładowania aparatów słuchowych.
Wyczyść styki aparatu słuchowego i ładowarki. Usuń kurz i brud z gniazd ładowania za pomocą miękkiej, niestrzępiącej się szmatki.
Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z protetykiem słuchu w celu uzyskania pomocy.