Skip to main content

Dlaczego dioda LED świeci na czerwono, gdy aparat słuchowy marki Phonak znajduje się w ładowarce?

Gdy aparat słuchowy znajduje się w ładowarce, wskaźnik świetlny świeci na czerwono w sposób ciągły.

Aparat słuchowy znajduje się poza zakresem temperatury roboczej. Rozgrzej lub ochłodź aparat słuchowy.

Należy pamiętać o dopuszczalnych temperaturach. Dopuszczalny zakres pracy podczas ładowania mieści się w zakresie temperatur łagodnych i umiarkowanych. Jeśli w aparacie słuchowym jest odczuwalnie zbyt ciepły lub zimny, spróbuj odpowiednio dostosować jego temperaturę.

Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z protetykiem słuchu w celu uzyskania pomocy.