Skip to main content

Dlaczego moja ładowarka Phonak nie działa?

Ładowanie nie rozpoczyna się. Wskaźnik świetlny aparatu słuchowego marki Phonak nie świeci się, gdy aparat słuchowy jest umieszczony w gniazdach ładowania.

Potencjalne przyczyny i zalecane działania:

  • Aparat słuchowy nie jest prawidłowo włożony do ładowarki: włóż prawidłowo aparat słuchowy do ładowarki.

Umieść aparaty słuchowe w gniazdach służących do ładowania. Upewnij się, że oznaczenia lewego i prawego aparatu słuchowego pasują do wskaźników lewego (L) i prawego (R), znajdujących się obok styków służących do ładowania.
Aparaty słuchowe wyłączą się automatycznie po włożeniu do ładowarki. Wskaźnik świetlny aparatu słuchowego będzie pokazywał stan naładowania akumulatora aż do momentu całkowitego naładowania aparatu słuchowego. Po naładowaniu do pełna wskaźnik świetlny pozostanie włączony tzn. będzie świecił na zielono.

  • Ładowarka nie jest podłączona do zasilania: podłącz ładowarkę do zasilania.

image.png

a. Podłącz większy koniec kabla ładującego do zasilania.
b. Podłącz mniejszy koniec do portu USB ładowarki.
c. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
d. Wskaźnik świetlny wokół portu USB zaświeci się na zielono, gdy ładowarka zostanie podłączona do gniazdka elektrycznego.

 

  • Bateria aparatu słuchowego jest całkowicie rozładowana: odczekaj trzy godziny po umieszczeniu aparatu słuchowego w ładowarce, niezależnie od zachowania diody LED.

  • Charger Case Go: ładowanie nie rozpoczyna się, gdy ładowarka nie jest podłączona do źródła zasilania.
    Wewnętrzna bateria ładowarki rozładowana:
    podłącz ładowarkę do zasilania.

    Ta ładowarka posiada wewnętrzną baterię. Po odłączeniu od gniazdka ładowarka będzie kontynuować ładowanie aparatów słuchowych do wyczerpania się wewnętrznej baterii.

Zawsze przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że aparaty słuchowe i ładowarka są suche i czyste.

Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z protetykiem słuchu w celu uzyskania pomocy.