Skip to main content

Dlaczego mój aparat słuchowy marki Phonak nie włącza się automatycznie po wyjęciu z ładowarki?

Aparat słuchowy nie włącza się automatycznie po odłączeniu od ładowarki. Aby go włączyć, muszę użyć przycisku na aparatach słuchowych.
Funkcja „Auto-Wł.” jest wyłączona. Aby włączyć funkcję automatycznego włączania, wykonaj poniższe kroki:
1.    Otwórz aplikację myPhonak. 
2.    Wybierz opcję „Urządzenia”.  
3.    Wybierz pozycję „Auto-Wł.”. 
4.     Włącz opcję „Auto-Wł.”, przesuwając suwak od lewej do prawej strony. 

Jeśli problem będzie się powtarzać, wykonaj powyższe kroki, aby włączyć opcję „Auto-Wł.”, a następnie natychmiast zamknij aplikację myPhonak i usuń ją z tła. Aby usunąć aplikację z tła, przesuń palcem w górę od dołu ekranu, a następnie przesuń kartę myPhonak w górę, aż zniknie. Po wykonaniu tego kroku nie należy wracać do ustawienia „Auto-Wł.”. Możesz sprawdzić, czy funkcja automatycznego włączania jest włączona, umieszczając aparaty słuchowe na krótko w ładowarce, a następnie wyjmując je i obserwując, czy włączają się automatycznie.