Skip to main content

Dlaczego program do przesyłania strumieniowego Bluetooth pojawia się w aplikacji myPhonak, nawet jeśli nie przesyłam aktywnie?

Moje aparaty słuchowe często przełączają się na program do transmisji strumieniowej Bluetooth.
Gdy aparaty słuchowe są połączone z telefonem w celu przesyłania strumieniowego dźwięku i rozmów telefonicznych, przełączają się na program do przesyłania strumieniowego Bluetooth za każdym razem, gdy w telefonie odtwarzany jest dźwięk. Obejmuje to różne scenariusze, takie jak:
  • Dźwięk dzwonka dla połączeń przychodzących.
  • Dźwięk z filmów, muzyki i innych multimediów odtwarzanych w telefonie.
  • Dźwięki powiadomień, w tym dźwięki alertów dla wiadomości tekstowych, e-maili i powiadomień z aplikacji.
  • Dźwięki systemowe takie jak kliknięcia klawiatury, interakcje dotykowe i dźwięki blokady ekranu.
Zalecamy wyłączenie powiadomień i dźwięków systemowych. Przejdź do ustawień telefonu, aby wyłączyć te ustawienia dźwięku.