Skip to main content

Dlaczego tylko jeden aparat słuchowy łączy się z aplikacją myPhonak?

Moje aparaty słuchowe są sparowane z aplikacją myPhonak, ale tylko jeden z nich się łączy.

Potencjalne przyczyny i rozwiązywanie problemów:

Podczas wstępnej konfiguracji aplikacji myPhonak został sparowany tylko jeden aparat słuchowy. Sprawdź, czy oba aparaty słuchowe są sparowane z aplikacją:
  • Otwórz aplikację myPhonak
  • Dotknij opcji Urządzenia
  • Sprawdź, czy oba aparaty słuchowe znajdują się na liście Twoje aparaty słuchowe.
Jeśli sparowany jest tylko jeden aparat słuchowy, należy usunąć i ponownie sparować aparaty słuchowe z aplikacją. W tym celu otwórz aplikację i dotknij opcji Urządzenia -> Moje Twoje aparaty słuchowe -> Zapomnij moje urządzenia urządzenie(-a). Ponownie rozpocznij parowanie, postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Niski poziom baterii. Jeśli poziom baterii jednego z aparatów słuchowych jest niski, może on nie być wykryty lub nie być w stanie połączyć się z aplikacją. Należy upewnić się, że oba aparaty słuchowe są włączone i mają wystarczającą moc baterii.

Interferencje. Interferencje zewnętrzne, powodowane przez np. sygnały pochodzące od innych urządzeń elektronicznych lub sygnałów bezprzewodowych, mogą mieć wpływ na łączność. Spróbuj połączyć aparaty w innym otoczeniu.

Problemy z połączeniem Bluetooth. Może być konieczne odświeżenie połączenia Bluetooth.
  • Wyłącz Bluetooth w urządzeniu, a następnie włącz ponownie.
  • Ponownie uruchom telefon.
  • Zrestartuj aparaty słuchowe.
Jeśli powyższe czynności nie rozwiążą problemu, usuń parowanie i ponownie sparuj aparaty słuchowe z aplikacją.

Tryb samolotowy. Możliwe, że w jednym z aparatów słuchowych przypadkowo aktywowano Tryb samolotowy. Uruchom ponownie aparaty słuchowe, aby wyjść z Trybu samolotowego i przełączyć je w Tryb parowania.

Aktualizacje oprogramowania. System operacyjny smartfona i/lub aplikacja myPhonak nie są aktualne. Należy upewnić się, że zarówno system operacyjny smartfona, jak i aplikacja są zaktualizowane.

Aktualizacje oprogramowania. W aparatach słuchowych nie zainstalowano najnowszej aktualizacji oprogramowania. Sprawdź u protetyka słuchu, czy aparaty słuchowe mają najnowsze oprogramowanie.
Ważne: w obu aparatach słuchowych musi być zainstalowane to samo oprogramowanie.


Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z protetykiem słuchu w celu uzyskania pomocy.