Skip to main content

Dlaczego druga osoba mnie nie słyszy, gdy korzystam z aparatów słuchowych firmy Phonak połączonych z telefonem iPhone?

Podczas rozmowy telefonicznej Twój głos jest wychwytywany przez mikrofony aparatu słuchowego firmy Phonak. Podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej za pomocą aparatów słuchowych firmy Phonak należy wziąć pod uwagę wymienione poniżej aspekty.
 • Po usłyszeniu dzwonka połączenia telefonicznego odbierz telefon za pomocą przycisku wielofunkcyjnego aparatów słuchowych, a nie w telefonie. Dzięki temu połączenie będzie przesyłane do Twoich aparatów słuchowych.
 • Podczas rozmowy można zmienić przekierowanie połączenia z zestawu słuchawkowego telefonu do aparatów słuchowych, wykonując następujące czynności:
  1.  
 1. Na ekranie połączenia wybierz przycisk Audio.
 2. Zostanie rozwinięte menu przedstawiające wszystkie opcje przekierowywania dźwięku.
 3. Wybierz swoje aparaty słuchowe z listy.
 4. Będziesz teraz słyszeć głos rozmówcy przez aparaty słuchowe.

Uwaga: Możesz również skonfigurować swój telefon iPhone w taki sposób, aby domyślnie przekierowywał połączenie do Twojego aparatu słuchowego. Zapoznaj się z opcjami konfiguracji telefonu.
 • Sprawdź zasięg telefonu komórkowego i przejdź w miejsce o lepszym zasięgu sieci, jeśli jest taka potrzeba.
 • Sprawdź, czy porty mikrofonu aparatu słuchowego nie są zanieczyszczone. W razie stwierdzenia zanieczyszczenia wyczyść porty mikrofonu za pomocą szczotki lub ściereczki. Jeżeli problem utrzymuje się, należy skontaktować się z protetykiem słuchu.
 • Jeśli znajdujesz się w bardzo hałaśliwym otoczeniu, wychwytywanie własnego głosu przez aparaty słuchowe może ulec zbytniemu zakłóceniu. W takim przypadku przejdź w cichsze miejsce lub przekieruj połączenie do telefonu i rozmawiaj normalnie bezpośrednio za pośrednictwem mikrofonu telefonu.
 • Aby sprawdzić, czy połączenie jest bezprzewodowo przesyłane do Twoich aparatów słuchowych, rozmawiaj bezpośrednio za pośrednictwem swojego telefonu. Jeśli druga osoba będzie słyszała Cię wyraźniej w przypadku mówienia do telefonu, przekieruj połączenie do aparatów słuchowych, zgodnie z opisem powyżej.
 • Jeśli to nie zadziała, usuń parowanie z telefonu, wyłącz i włącz ponownie telefon i aparaty słuchowe, a następnie ponownie sparuj urządzenia z telefonem.