Skip to main content

Dlaczego nie da się sparować lub połączyć aplikacji myRogerMic z mikrofonem Roger On?

Rozwiązywanie problemów związanych z parowaniem aplikacji myRogerMic.
Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji, należy najpierw sparować ją z mikrofonem Roger On. Parowanie należy przeprowadzić jedynie podczas konfiguracji aplikacji. Następnie aplikacja zapamięta dany mikrofon Roger On i będzie automatycznie próbowała nawiązać połączenie po każdym jej otwarciu.  
• Łączność Bluetooth w smartfonie musi być aktywowana.  
• Aby pomyślnie sparować aplikację z mikrofonem Roger On, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.  
• Smartfony z systemem Android – należy włączyć usługi lokalizacji podczas przeprowadzania konfiguracji początkowej aplikacji.   

Podczas ponownego łączenia się z aplikacją upewnij się, że:  
• Łączność Bluetooth w Twoim smartfonie jest włączona.  
• Twój telefon nie znajduje się w trybie samolotowym.   

Jeśli połączenie się nie powiedzie, upewnij się, że:  
• Mikrofon Roger On jest włączony, a jego bateria jest naładowana  
• Mikrofon Roger On znajduje się w zasięgu standardowego połączenia Bluetooth LE.   

Dodatkowe instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji użytkowania aplikacji: www.phonak.com/myrogermicapp