Skip to main content

Dlaczego nie mogę sparować moich aparatów słuchowych z aplikacją myPhonak Junior?

Sparowanie aparatów słuchowych z aplikacją może być niemożliwe z kilku przyczyn:
1. Niekompatybilne urządzenia Nie można sparować aplikacji z urządzeniami, ponieważ są one niekompatybilne. Aplikacja myPhonak Junior jest kompatybilna z aparatami słuchowymi:
Aplikacja myPhonak Junior: kompatybilne aparaty słuchowe
Uwaga: aparaty słuchowe stosowane w obu uszach muszą być aparatami tego samego typu.

2. W trakcie procesu parowania wymagane jest połączenie z internetem. 
3. Sprawdź, czy łączność Bluetooth w smartfonie jest aktywowana. 
4. Smartfony z systemem Android – należy włączyć usługi lokalizacji podczas przeprowadzania konfiguracji początkowej aplikacji.

 Jeśli parowanie podczas konfiguracji nie było możliwe lub nie powiodło się pomimo spełnienia powyższych wymagań, kliknij przycisk „Retry” (Spróbuj ponownie), aby ponownie uruchomić proces parowania, i postępuj zgodnie z instrukcjami.