Skip to main content

Dlaczego w aplikacji myPhonak nie wyświetlają się wykonane kroki i tętno?

Dlaczego użytkownik nie może obserwować aktualnie wykonanych kroków w aplikacji myPhonak?

Na stronie internetowej myPhonak sprawdź, czy funkcje dotyczące zdrowia są obsługiwane przez aparaty słuchowe:
www.phonak.com/myphonak

Ogólny dostęp oraz dostępność poszczególnych funkcji zależą od modelu aparatu słuchowego. 

Jeśli aparaty słuchowe są kompatybilne z funkcjami danych dotyczących zdrowia, konieczna może być aktualizacja oprogramowania firmware, na przykład po to, by uzyskać dostęp do śledzenia aktualnych kroków. W aplikacji myPhonak powinno wyświetlić się powiadomienie, że aparaty słuchowe mogą otrzymać aktualizację oprogramowania firmware. To uaktualnienie oprogramowania firmware można wykonać przy okazji następnej wizyty u protetyka słuchu.
Ponadto, aby uzyskać dostęp do funkcji dotyczących zdrowia, użytkownik musi zalogować się do aplikacji kontem myPhonak.

Jeśli dane dotyczące zdrowia nie są wyświetlane po aktualizacji aplikacji, zalecamy:
1. Uruchomić ponownie telefon
2. Odinstalować i ponownie zainstalować aplikację myPhonak