Skip to main content

Dlaczego moje aparaty słuchowe marki Phonak nie są wyświetlane na liście urządzeń Bluetooth w telefonie?

Restartuję aparaty słuchowe marki Phonak, aby przełączyć je w tryb parowania Bluetooth®, ale nie są one wyświetlane na liście Bluetooth w moim telefonie lub komputerze.

Jeśli w telefonie nie widzisz swoich aparatów słuchowych, przyczyn może być kilka:

  • Limit czasu Trybu parowania: Aparaty słuchowe są w Trybie parowania tylko przez 3 minuty po włączeniu. Pamiętaj, aby w tym czasie spróbować sparować je z telefonem.

  • Aparaty słuchowe są w Trybie samolotowym: Przypadkowo uaktywniono Tryb samolotowy. Wyłącz i włącz aparaty słuchowe, aby wyjść z Trybu samolotowego i rozpocząć parowanie Bluetooth.

  • Jeden aparat słuchowy jest zdefiniowany dla Bluetooth: Próbujesz sparować aparat słuchowy niezgodny z telefonem. Tylko jeden aparat słuchowy jest ustawiony do łączenia się przez Bluetooth Classic, co jest nazywane aparatem słuchowym zgodnym z telefonem. Ponownie uruchom aparat słuchowy (lub oba), aby sparować go z urządzeniem Bluetooth.

  • Wiele urządzeń sparowanych z aparatami słuchowymi: Jeśli aparaty słuchowe są już sparowane z 2 lub więcej urządzeniami i co najmniej 2 urządzenia są w pobliżu po zrestartowaniu, spróbują połączyć się z nimi zamiast parować z nowym. Wyłącz Bluetooth na innych już sparowanych urządzeniach (telefonach, komputerach).

  • Nowe parowanie w Trybie parowania: Nowe parowanie zostało już wykonane w tym trybie. Podczas tego samego Trybu parowania nie można sparować aparatów słuchowych z więcej niż jednym urządzeniem. Uruchom ponownie aparaty słuchowe, aby sparować je z drugim urządzeniem.