Skip to main content

Dlaczego moje aparaty słuchowe marki Phonak migają na czerwono/żółto/zielono w ładowarce?

Wskaźnik świetlny na aparacie słuchowym będzie wskazywał stan ładowania do czasu całkowitego naładowania aparatu słuchowego.

Wskaźnik świetlny na aparacie słuchowym będzie wskazywał stan ładowania do czasu całkowitego naładowania aparatu słuchowego. Po całkowitym naładowaniu zielony wskaźnik świetlny na aparacie słuchowym pozostanie włączony.

Stany naładowania:

  • 0–10% aparat słuchowy miga na czerwono
  • 11–80% aparat słuchowy miga na żółto
  • 81–99% aparat słuchowy miga na zielono
  • 100% aparat słuchowy świeci stałym zielonym światłem