Skip to main content

Dlaczego nie mogę sparować obu aparatów słuchowych z aplikacją myPhonak?

Dlaczego muszę parować aparaty słuchowe pojedynczo? W trakcie pierwszego parowania mogę wybrać tylko prawy lub lewy aparat, nie mogę zaznaczyć obu aparatów słuchowych jednocześnie.
image.png

Aparaty słuchowe nie były dopasowane jako para. Skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu, aby ponownie dopasować aparaty słuchowe (z najnowszym dostępnym oprogramowaniem do dopasowania). Aby jednocześnie połączyć się z aplikacją myPhonak, aparaty słuchowe muszą być dopasowane jako para.

Nie wszystkie pary aparatów słuchowych są kompatybilne z aplikacją. Pary aparatów słuchowych z funkcją Bluetooth, w przypadku których oba urządzenia są tego samego typu (model i poziom możliwości są takie same), są kompatybilne z myPhonak. Ponadto obsługiwane są także pewne mieszane kombinacje typów aparatów słuchowych. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:

Łączenie aplikacji myPhonak z apratami słuchowymi różnych typów -> Kombinacje aparatów słuchowych obsługiwane przez aplikację myPhonak