Skip to main content

Który aparat słuchowy z listy urządzeń w telefonie komórkowym należy wybrać?

Podczas procesu parowania aparaty słuchowe firmy Phonak mogą wyświetlać się trzykrotnie na liście urządzeń. 

Aparaty słuchowe firmy Phonak wykorzystują wiele wersji łączności Bluetooth® dla urządzeń przenośnych (Bluetooth Classic do standardowego użytkowania telefonu, np. rozmów czy przesyłania strumieniowego muzyki i Bluetooth LE „Low Energy” do funkcjonowania aplikacji). Niektóre telefony rozpoznają każdy profil Bluetooth jako oddzielne urządzenie. Wówczas może się okazać, że w trakcie parowania dwóch aparatów słuchowych firmy Phonak (jednego połączonego przez Bluetooth Classic, a dwóch używających Bluetooth LE do połączenia z aplikacją myPhonak) będą wyświetlane trzy urządzenia. 


Ważna uwaga: 

Tylko jeden aparat słuchowy jest połączony z telefonem przez Bluetooth Classic. To normalne. 
Nazwy R-Phonak / L-Phonak mogą wyglądać inaczej w zależności od ustawień wprowadzonych przez protetyka słuchu. 

Telefony z systemem Android™: 

Dwa urządzenia Bluetooth LE_R-Phonak i LE_L-Phonak służą do współpracy z aplikacją myPhonak. Łączą się one automatycznie, gdy użytkownik rozpoczyna korzystanie z aplikacji. Nie usuwaj ich z telefonu, ponieważ uniemożliwi to komunikowanie się między aplikacją a aparatami słuchowymi. 

Telefony iPhone®: 

Urządzenia Bluetooth LE_R-Phonak i LE_L-Phonak wyświetlane jako „Niepołączone” są połączone z aplikacją myPhonak. Będą łączyły się automatycznie po uruchomieniu aplikacji myPhonak.