Skip to main content

Co się dzieje z programami indywidualnymi po dostosowaniu ustawień aparatów słuchowych przez protetyka słuchu?

Czy ustawienia indywidualne zostaną usunięte po wprowadzeniu zmian w aparatach słuchowych przez protetyka słuchu, czy pozostaną zapisane w aplikacji?

To zależy od modelu używanych aparatów słuchowych. 

Programy indywidualne zostaną usunięte w przypadku używania aparatów słuchowych Audéo M lub Audéo B-Direct. Programy indywidualne będą musiały zostać ponownie utworzone i zmodyfikowane w Ustawieniach zaawansowanych, które są dostępne po wciśnięciu przycisku „Dostosuj program” na ekranie głównym. 

W pozostałych aparatach słuchowych wszystkie Programy Indywidualne pozostaną dostępne, pomijając te dotyczące programów podstawowych, które protetyk słuchu usunął lub zmodyfikował podczas sesji dopasowania. 

Jeżeli model aparatu słuchowego jest nieznany, zwróć się do protetyka słuchu.