Skip to main content

Jakie funkcje są dostępne w sekcji Zdalnego sterowania w aplikacji myPhonak Junior?

W sekcji „Remote Control” (Zdalnego sterowania) dostępnych jest kilka funkcji:
•Dostosowanie poziomu głośności aparatu słuchowego za pomocą suwaka w kształcie koła
•Zmiana aktywnego programu. Dostępne programy zależą od konfiguracji aparatów słuchowych wykonanej przez protetyka słuchu
•Dostosowanie ustawień programu. Widok ustawień umożliwia dostęp do dostosowania funkcji Redukcji szumów i Skupienia na mowie
•Wyciszanie aparatów słuchowych za pomocą kliknięcia ikony „Mute” (Wyciszenie).