Skip to main content

Noszę aparaty słuchowe przez cały dzień, ale w aplikacji myPhonak nie widać danych dotyczących zdrowia

Noszę aparaty słuchowe przez cały dzień, ale w aplikacji myPhonak nie widać danych dotyczących zdrowia

Aby zobaczyć dane dotyczące zdrowia w aplikacji, aparaty słuchowe muszą być z nią połączone. Upewnij się, że Bluetooth® jest włączony w telefonie, a aparaty słuchowe są sparowane z telefonem. Aby sparować aparaty słuchowe, naciśnij „Parowanie urządzenia” na ekranie głównym i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby uzyskać dostęp do funkcji dotyczących zdrowia, użytkownik musi zalogować się do aplikacji za pomocą konta myPhonak. Na stronie internetowej myPhonak sprawdź, czy funkcje dotyczące zdrowia są obsługiwane przez aparaty słuchowe:
www.phonak.com/myphonak

Jeśli aparaty słuchowe są podłączone i użytkownik jest zalogowany, ale nadal nie może zobaczyć danych dotyczących zdrowia, należy otworzyć sekcję Profil, przejść do strony „Preferencje dotyczące zdrowia” i sprawdzić, czy rejestrowanie danych dotyczących zdrowia jest włączone. Aby móc zobaczyć dane dotyczące zdrowia w aplikacji myPhonak, należy włączyć tę opcję.