Skip to main content

Wykorzystywanie aplikacji myPhonak do zmiany głośności lub programu podczas sesji Zdalnego Wsparcia

Czy mogę używać funkcji aplikacji podczas sesji Zdalnego Wsparcia w aplikacji myPhonak w celu zmiany głośności lub programu, a następnie ponownie przełączyć urządzenie na połączenie telefoniczne?
Nie ma takiej możliwości. Podczas sesji Zdalnego Wsparcia przełączenie na funkcję Zdalnego Sterowania w celu zmiany programu lub wyregulowania głośności, a następnie powrót do połączenia, mogłoby spowodować przerwanie sesji.