Skip to main content

W jaki sposób usunąć sparowanie aparatu słuchowego firmy Phonak z urządzeniem przenośnym z systemem Android?

Usuwanie sparowania urządzenia przenośnego z aparatem słuchowym firmy Phonak

Jeśli przestaniesz używać swojego urządzenia przenośnego z system Android z aparatami słuchowymi, wykonaj opisane poniżej czynności.

A: Aby usunąć sparowanie Twoich aparatów słuchowych  firmy Phonak z urządzeniem przenośnym z systemem Android

 1. Na ekranie głównym telefonu dotknij karty Aplikacje u dołu ekranu.
 2. Dotknij opcji Ustawienia.
 3. Dotknij opcji Sieci & bezprzewodowe.
 4. Dotknij opcji Ustawienia Bluetooth.
 5. Na ekranie wyświetli się lista sparowanych urządzeń. Dotknij i przytrzymaj nazwę Twoich aparatów słuchowych firmy Phonak.
 6. Wyświetli się rozwijane menu, dotknij opcji Usuń parowanie.

Parowanie zostało usunięte z Twojego telefonu, dlatego aparaty słuchowe firmy Phonak nie będą już odbierały połączeń telefonicznych z tego telefonu.

B: Aby ponownie sparować Twoje aparaty słuchowe firmy Phonak z urządzeniem przenośnym z systemem Android

 1. Przejdź do ekranu głównego telefonu z systemem Android i dotknij ikony Ustawienia.
 2. W menu ustawień dotknij ikony Bluetooth.
 3. Dotknij przycisku suwaka, aby włączyć łączność Bluetooth.
 4. Najpierw otwórz na 5 sekund, a następnie zamknij komorę baterii lub wyłącz i włącz aparaty słuchowe, jeśli posiadasz ładowalne aparaty słuchowe  firmy Phonak.
 5. W telefonie z systemem Android zostanie wyświetlony komunikat Dostępne urządzenia.
 6. Na ekranie wyświetli się nazwa aparatów słuchowych firmy Phonak, obok której będzie widoczna ikona telefonu. Dotknij jej, aby dokonać wyboru.
 7. W sparowanym aparacie słuchowym usłyszysz sygnał bip.

Wykonanie tych czynności powoduje sparowanie telefonu z systemem Android z Twoimi aparatami słuchowymi firmy Phonak.