Skip to main content

Czy korzystanie z uwierzytelniania dwuskładnikowego jest obowiązkowe w celu uzyskania dostępu do konta aplikacji myPhonak?

Uwierzytelnianie dwuczynnikowe za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego

Uwierzytelnianie dwuczynnikowe  (Uwierzytelnianie wieloczynnikowe)  nie jest obowiązkowe, ale zalecane, ponieważ zapewnia  dodatkowy poziom bezpieczeństwa Twojego konta.   

Uwierzytelnianie dwuczynnikowe jest domyślnie wyłączone i użytkownicy mogą je włączyć, jeśli chcą. Można nim zarządzać w sekcji Profil->Dane osobowe aplikacji myPhonak.   

Uwierzytelnianie dwuczynnikowe działa tylko wtedy, gdy użytkownik posiada konto z ustawionym hasłem.