Skip to main content

Zbyt głośny dźwięk telewizora w moich aparatach słuchowych firmy Phonak

Dlaczego dźwięk telewizora przesyłany przez moje aparaty słuchowe firmy Phonak jest zbyt głośny, gdy włączam telewizor?
Różne źródła sygnału audio mogą mieć różne poziomy głośności.