Skip to main content

Sygnał urządzenia TV Connector tylko w jednym uchu

Sygnał urządzenia TV Connector tylko w jednym uchu
  1. Sprawdź, czy w obu aparatach słuchowych są sprawne baterie i czy urządzenia są włączone.
  2. Sprawdź, czy urządzenie TV Connector emituje stałe zielone światło, które oznacza strumieniowe przesyłanie dźwięku.
  3. Ponownie sparuj aparaty słuchowe z urządzeniem TV Connector, przytrzymując wciśnięty przycisk połączenia z tyłu urządzenia TV Connector, aż usłyszysz dźwięki potwierdzenia w aparatach słuchowych firmy Phonak, który potwierdzi udane sparowanie.