Skip to main content

Urządzenie TV Connector nie łączy się automatycznie

Podstawowe kroki rozwiązywania problemów, aby upewnić się, że urządzenie TV Connector łączy się automatycznie
Upewnij się. że:
•    Urządzenie TV Connector jest podłączone do telewizora*
•    Urządzenie TV jest włączone, a sygnał audio nie jest wyciszony
•    Aparaty słuchowe są sparowane z urządzeniem TV Connector**
•    Jesteś w zasięgu urządzenia TV Connector 

Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z protetykiem słuchu, aby sprawdzić, czy w programie do dopasowania jest włączona „Automatyczna aktywacja” programu TV Connector***.

*
Podłączanie urządzenia TV Connector do telewizora
** Instrukcje parowania aparatów słuchowych z urządzeniem TV Connector
*** Uwaga: różnica między aktywacją automatyczną i manualną