Skip to main content

Jaka jest różnica między automatyczną i ręczną aktywacją urządzenia Phonak TV Connector?

TV Connector: Różnica między aktywacją automatyczną i ręczną
Twój protetyk słuchu może ustawić Twój aparat słuchowy w tryb automatyczny lub ręczny.
  • Jeśli aktywny jest program „Automatyczna aktywacja” urządzenie TV Connector i telewizor zostaną włączone , aparat słuchowy automatycznie przełączy się na program urządzenia TV Connector.
  • Jeśli Twoje aparaty słuchowe są ustawione na tryb „Ręczna aktywacja” urządzenie TV Connector i telewizor zostaną włączone, usłyszysz w aparacie słuchowym sygnał informujący, że program urządzenia TV Connector jest dostępny. W przypadku wykrycia urządzenia TV Connector możliwe jest ręczne aktywowanie programu za pomocą przycisku wielofunkcyjnego aparatu słuchowego lub aplikacji myPhonak. Program urządzenia TV Connector będzie dostępny w sekwencji wyboru. Przewijaj dostępne programy, aż ponownie usłyszysz sygnał urządzenia TV Connector.
Mikrofony aparatu słuchowego są włączone, aby umożliwić Ci słyszenie dźwięków otoczenia.