Skip to main content

Telefony z systemem Android: Przekazywanie połączenia telefonicznego z aparatów słuchowych firmy Phonak

Telefony z systemem Android: Przekazywanie połączenia telefonicznego z aparatów słuchowych firmy Phonak
Istnieje możliwość przełączania pomiędzy odtwarzaniem połączenia na telefonie komórkowym i przekierowaniem bezprzewodowo połączenia do aparatów słuchowych firmy Phonak. Na przykład, gdy użytkownik odbierze połączenie bezpośrednio w aparatach słuchowych firmy Phonak i postanowi przekazać telefon innej osobie w późniejszym czasie. Nazywamy tą opcję "Przekazywaniem połączeń". Połączenie przekazuje się w następujący sposób:
  • Podczas połączenia telefonicznego weź do ręki telefon
  • Otwórz ekran aplikacji telefonu (który jest aktywny podczas połączenia telefonicznego)
  • Poszukaj symbolu Bluetooth i dotknij go, aby włączyć lub wyłączyć transmisję do aparatów słuchowych
  • Pamiętaj o wyłączeniu symbolu przed przekazaniem telefonu innej osobie
Ważne, aby nie wyłączać całkowicie komunikacji przez Bluetooth, lecz tylko za pomocą symbolu Bluetooth w aplikacji telefonu.