Skip to main content

Zbyt duży hałas, aby słyszeć wyraźnie połączenie telefoniczne przez aparaty słuchowe

Zbyt duży hałas, aby słyszeć wyraźnie połączenie telefoniczne przez aparaty słuchowe
  • Jeśli to możliwe, oddal się od źródła hałasu. Najlepiej poszukać cichego miejsca na czas rozmowy telefonicznej. Poprawi to jakość dźwięku osoby, z którą rozmawiasz przez telefon.
  • Użyj regulatora głośności w telefonie komórkowym, aby zwiększyć głośność połączenia telefonicznego.
  • Jeśli przycisk wielofunkcyjny na aparatach słuchowych firmy Phonak jest skonfigurowany jako regulator głośności, naciśnij górny przycisk, aby zwiększyć głośność połączenia telefonicznego i zmniejszyć głośność dźwięku otoczenia.