Skip to main content

Sekcja Zdrowie pokazuje wartości kroków lub tętna o niewłaściwych godzinach/w nocy

Sekcja Zdrowie pokazuje wartości kroków lub tętna o niewłaściwych godzinach/w nocy
Aplikacja myPhonak synchronizuje dane i czas z aparatami słuchowymi kilka razy w ciągu dnia. Aparaty słuchowe są zaprojektowane tak, aby oszczędzać energię, gdy tylko jest to możliwe, dlatego używają aplikacji do synchronizacji czasu co najmniej raz dziennie. Powinno to odbywać się automatycznie w tle wraz z synchronizacją danych w aplikacji i urządzeniu. W przypadku wystąpienia problemów należy upewnić się, że ustawienia Bluetooth® i uprawnienia aplikacji są prawidłowo skonfigurowane, a połączenie Bluetooth nie jest wyłączone. 
W przypadku, gdy problem nadal występuje lub gdy połączenie Bluetooth jest wyłączone, wystarczy codzienna ręczna synchronizacja (przeciągnięcie w dół palcem na ekranie Zdrowie), która sprawi, że dane będą raportowane prawidłowo.